Bekkestua ungdomsskole. Bekkestua skole : Administrasjonen 2019-12-04

Bekkestua barneskole : Om skolen

bekkestua ungdomsskole

Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Med de tiltak kommunen har gjennomført skal informasjon om barns skolehverdag kun komme til foreldre med foreldreansvar. Regien for opplegget har matematikklæreren Alina Loga. Undervisningsopplegget er formet som filmer elevene kan se hjemme på egne mobiler, eller i timen med hodetelefoner, hvor elevene selv kan ta valg på vegne av karakterene i den fiktive historien. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen.

Next

Bekkestua barneskole

bekkestua ungdomsskole

Bekkestua barneskole er en ny skole som startet opp i august 2014. Sted: A-landskapet avdeling Belset Påmelding til kurset gjøres per e-post til innen 11. Vi beklager ulempene dette skaper og anbefaler å ordne opp i dette med folkeregisteret, og eventuelt ta kontakt med skolen i tillegg. Alle e-poster fra skolen vil fra nå av sendes via vår administrasjonsløsning, Tieto, og de vil få noreply baerum. Bekkestua barneskole er en fremtidsrettet skole, og læringen foregår i et teknologitett læringsmiljø. Vi beklager ulempene dette skaper og anbefaler å ordne opp i dette med folkeregisteret, og eventuelt ta kontakt med skolen i tillegg.

Next

Bekkestua skole

bekkestua ungdomsskole

Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Vi vil fortsette å kommunisere med foreldregruppen med e-post som kommunikasjonskanal når vi ønsker å nå ut til alle. Vi inviterer til fremføring av musikalen vi har jobba med denne uka. Dette på bakgrunn av hendelser i andre kommuner. Foreldre som er bekymret bes ta kontakt med rektor. Det nye skolebygget er utformet for å legge til rette for en skolehverdag preget av kreativitet, elevaktivitet, undring, utforsking og samarbeid i alle fag, slik fagfornyelsen legger opp til.

Next

Ringstabekk skole

bekkestua ungdomsskole

Bekkestua ungdomsskole skal utvides fra eksisterende 5-parallell til ny 10-parallell for å imøtekomme økt befolkningsvekst i Bekkestuaområdet. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Vi gjør oppmerksom på at foresatte som er registret uten foreldreansvar i Folkeregisteret ikke lenger har tilgang til skole-Appen. I mellomtiden bygges den nye ungdomsskolen. Indikator og nøkkeltall Bekkestua skole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt Læringskultur 4,1 3,9 3,8 3,8 Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,3 3,3 3,4 Faglig utfordring 4,5 4,3 4,3 4,3 Felles regler 4,2 4,0 4,0 4,0 Trivsel 4,4 4,3 4,2 4,1 Mestring 4,0 4,0 3,9 3,9 Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,8 3,8 3,8 Støtte fra lærerne 4,2 4,0 3,9 4,0 Motivasjon 3,7 3,5 3,5 3,5 Vurdering for læring 3,2 3,3 3,3 3,3 Støtte hjemmefra 4,4 4,2 4,1 4,1 Indikator og nøkkeltall Bekkestua skole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt Årsverk for undervisningspersonale 38,4 1 328,0 6 765,1 57 255,3 Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 13,8 13,4 12,0 Antall assistentårsverk i undervisningen 0 151 930 9 350 Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 107,2 86,5 65,3 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 11,4 13,7 16,3 Lærertetthet 1.

Next

Finn din skole

bekkestua ungdomsskole

Bærum kommune har nå gjennomgått lister vi mottok fra Folkeregisteret i slutten av forrige uke. Det er en i utgangspunktet vanlig klasse, med den forskjellen at elevene søker seg direkte til klassen, og forplikter seg til å arbeide for å tjene penger til et solidaritetsprosjekt. Dette kan også omfatte foreldre der begge skal ha tilgang til informasjon om eget barn. Pernille er lærerutdannet, har et hovedfag i pedagogikk og har gjennomført rektorutdanningen. Alle disse elevene vil få ny iPad ved skolestart. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Det gjør at kommunen ønsker å gjennomføre sonderinger med tilbyderne for å forsøke å komme frem til en løsning med tilbyderne, slik at man unngår utsettelse av prosjektet.

Next

Bekkestua skole

bekkestua ungdomsskole

Den nye skolen vil få en kapasitet på til sammen 1000 elever og ansatte. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal». Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med kort avstand til offentlig transport T-bane og buss ved Bekkestua stasjon. Realfag er blant satsningsområdene, og et av prosjektene er bilbygging på åttende trinn, hvor elevene designer motordrevne biler, bygger dem og kjører rally mot hverandre. Trinnene har nå hver sin etasje av skolen, og hvert klasserom har med få unntak tilstøtende grupperom på halv klasseromsstørrelse. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilket trinn som skal være i lokalene til Eineåsen. Målet med kurset er å fremme og utvikle kultur for matematisk tenkning og forbedre egen kompetanse i faget.

Next

Bekkestua skole : Administrasjonen

bekkestua ungdomsskole

Dette gjelder alle iPader som har et rødt klistremerke på baksiden modell A1566. Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Pengene går til bygging og drifting av skoler og handicapcentre i slummen i Guayaquil, Ecuadors største by, samt en reise til Ecuador for kulturutveksling med en vennskapsklasse i Portoviejo og møte med noen av prosjektene pengene har vært med på å finansiere. I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Next

Bekkestua barneskole

bekkestua ungdomsskole

I vrimlearealene har elevene tilgang til bordtennisbord, airhockey, fussball, gitarer og spillkort, og bibiliotek og kantine er åpen hver dag. » er en Interaktiv film for ungdomstrinnet, spilt inn på Bekkestua ungdomsskole med våre elever. Bærum kommune har nå gjennomgått lister vi mottok fra Folkeregisteret i slutten av forrige uke. Bekkestua skole er en av Bærums største ungdomsskoler med omtrent 470 elever fordelt på fem til seks paralleller på hvert trinn. For veldig mange av våre elever skal imidlertid iPaden dette året returneres til Atea, da den treårige leasingavtalen utløper ved skoleårets slutt. Ledelsen ved Bekkestua og Eineåsen skole vil ha et tett samarbeid i tiden fremover for å skape best mulig arbeidsbetingelser for elever og lærere.

Next

Bekkestua ungdomsskole

bekkestua ungdomsskole

Utbyggingen av Bekkestua ungdomsskole er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2021. I 2007 startet prosjektet med Solidaritetsklassen S-klassen. Rektor er tilbake på jobb fra 22. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Årsaken er da at en av foreldre ikke er registrert med foreldreansvar. Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget.

Next