Björknäs hälsocentral boden. Utbyggnaden skjuts upp 2019-12-04

Husläkare / vårdcentral Norrbottens län

björknäs hälsocentral boden

Ett lätt förhöjt blodtryck kan ofta behandlas bara genom livsstilsförändringar. Du hittar öppettiderna till närmaste Vårdcentral i Boden här. Rönn-sköterskor Anna Jansson Anna Söderström Eva Broström Jeanette Andersson Lina Kihlman Ellinor Helleblad Nymo Hägg-sköterskor Agneta Johansson Camilla Sundberg Ewa Hendler-Egefjord Liza Bergman Ulla Larsson Anna Åberg Vårdadministratörer Till oss vänder du dig om du behöver journalkopior, har frågor om remisser eller andra administrativa ärenden. Det kallas då att du skriver in dig på en vårdcentral. Det har kommit rapporter om såväl trångboddhet som kalla rum och fuktskador. Du kan alltid byta vårdcentral om du vill men om du listar dig hos en ny vårdcentral försvinner alltid din listning hos den gamla. Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Next

Jobba i Boden

björknäs hälsocentral boden

Akuta infektioner Akuta lättare infektioner är en av de vanligaste kontaktorsakerna på en vårdcentral och bland dessa är övre luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner båda vanliga kontaktorsaker. Texten är hämtad från Kom ihåg. Om du inte vet vilket vårdlag du tillhör så väljer du den ena för att komma vidare du kan för framtida ärende efterhöra med personalen vilket vårdlag du tillhör. Om du är osäker på detta kan det vara bra att gå till din lokala vårdcentral först. Han är kritisk till att alla investeringar ännu inte klubbats i regionstyrelsen, eftersom han anser att det underlag som fanns redan i januari var tillräckligt. Kommunikationer På Medborgarplatsen hittar du navet för alla bussförbindelser i staden, både lokalt och de linjer från Länstrafiken som passerar.

Next

Jobba i Boden

björknäs hälsocentral boden

Ångest och depression Depression är ett vanligt sjukdomstillstånd och en vanlig orsak att söka sig till sin husläkare är just depression. Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem lista sig. Posom Psykiskt och socialt omhändertagande — Boden Posom-gruppen Psykiskt och socialt omhändertagande är kommunens krisgrupp och består av personal från räddningstjänsten, socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, landstinget, polisen, migrationsverket, försvarsmakten och svenska kyrkan. Uteblivande eller återbud senare än klockan 15. Det betyder att du kan söka dig till vilken vårdcentral eller du vill. Urinvägsinfektioner orsakas av bakterier och kan därför behandlas med antibiotika.

Next

Björknäs Hälsocentral

björknäs hälsocentral boden

Det är en jätteviktig fråga för oss, och någonting vi nu håller på att testa med ett pilotprojekt. Husläkare som även kallas allmänläkare har alltså stora kunskaper inom ett brett område. Sedan ärendet återremitterades har blodcentralen strukits ur investeringen. Se information om barn och förkylning under rubriken. Sedan dess har notan för investeringarna stigit. På akuttider eller drop-in-tider träffar du vanligen inte din ordinarie läkare och tiden är ofta kort.

Next

Privatläkare i Boden

björknäs hälsocentral boden

Då du kontaktar någon privatläkare är det bra ifall du vet vilken inriktning din privatläkare. Införandet innebär såklart en del utmaningar för chefer och personal, men rätten att kunna gå heltid har fördelar både för kommunen, våra enskilda medarbetare samt för kunder och brukare. Välj vårdcentral eller läkarmottagning I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Ange inte några personuppgifter här. Vi vet vad som hände senast när vi hade privata aktörer som tjänade för lite. Bara för Björknäs del handlar det om en fördyring med ungefär tre miljoner kronor jämfört med den ursprungliga kalkylen.

Next

Öppettider till Vårdcentral i Boden, Idrottsgatan 3, 961 64 Boden

björknäs hälsocentral boden

Det kan finnas olika skäl som gör att man själv vill välja vårdcentral eller läkarmottagning. Vårdcentralspersonal På en vårdcentral arbetar ofta inte bara läkare, distriktssjuksköterskor och undersköterskor utan beroende på hur stor vårdcentralen eller husläkarmottagningen är kan det även finnas psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, dietister och läkarsekreterare. Beslutet innebär också att hyresavtalet för Erikslund sägs upp. . Om du är mycket påverkad, febern håller i sig längre än fyra till fem dagar eller om du har mycket ont bör du kontakta sjukvården.

Next

Privatläkare i Boden

björknäs hälsocentral boden

Det finns hjälp att få och självmordstankar är vanligt vid en depression. Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Uteblivet besök debiteras med 200 kr + faktureringsavgift på 50 kr. Innan du söker upp någon privatläkare bör du veta vilken speciallitet som din läkare bör ha eller vilken åkomma du tror du har. Du kan även få råd i många hälsofrågor och ofta finns hjälp för att sluta röka.

Next

Husläkare / vårdcentral Norrbottens län

björknäs hälsocentral boden

Enstaka besök kan man alltid göra på en vårdcentral i ett annat landsting och då ersätts det landstinget av hemlandstinget. Vid besöket Receptionen Receptionen har öppet vardagar, kl 7. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till — fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser. Vid akuta besvär ska du söka dig till en akutmottagning. Ett annat namn för vårdcentral är husläkarmottagning.

Next