Bystyret kristiansand. Politisk organisering i Kristiansund kommune 2019 2019-12-03

Handlingsprogram

bystyret kristiansand

Byrådet har også i forrige periode vært avhengig av Rødt for å få flertall, og Rødt har sagt klart at de ikke vil inn i byrådet, men fortsette som støtteparti. I tillegg er rådmannen i Kristiansand kommune og sorenskriveren i Kristiansand Tingrett medlemmer av rådet. Skisland var også ordfører i Kristiansand i perioden 2003 til 2007, men den gang for Kristelig Folkeparti. Årsbudsjett Årsbudsjettet er kommunens bevilgningsdokument, det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke rammer bystyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året — rammene er bindende for rammeområdene. Politisk organisering i Kristiansund kommune 2019 — 2023 Kristiansund kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen og hovedutvalgsmodellen. Bystyregruppa blir halvert til 13 representanter. Trym Aafløys bompengeparti får 11 representanter i det nye kommunestyret.

Next

Politisk organisering i Kristiansund kommune 2019

bystyret kristiansand

Syrrist Jostein Senumstad Barne B. I tillegg har Cultiva en rådsforsamling som består av 11 medlemmer. Trondheim Arbeiderpartiet mister hele 20 representanter i Trondheim. Han tok også val til bystyret i Kristiansand og frå 1995 til 2007 var han i seks år meinig bystyremedlem og like lenge formannskapsmedlem. Lieng Tore Heidenreich Lene Jacobsen Jørgen H. Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens tema- og sektorplaner, jamfør planstrategien innarbeides også i handlingsprogrammet for oppfølging.

Next

Åtte partier kan danne flertall i Kristiansand. Målet er at denne mannen ikke skal få makt

bystyret kristiansand

Kommunens årsbudsjett og økonomiplan utgjør handlingsprogrammet. Dette har ikke Høyre klart å rette opp, tvert imot. Han var medlem i bystyret frå 1972 til -79, og formann i skulestyret i Kristiansand 1972-77. Åtte partier kan danne flertall i Kristiansand. I Kristiansand har de ingen bompengeliste, men de har Demokratene. Samarbeids­organets sammensetning og funksjon fremmes som egen sak. Men Senterpartiet i Tromsø er kjent for å tilhøre høyresiden i partiet, og kan ha vanskeligheter for å samarbeide med Rødt.

Next

Dette vet vi om konsekvensene av valget i storbyene

bystyret kristiansand

Før forrige kommunevalg var det store konflikter innad i partiet. Han var kyrkje- og undervisningsminister i i tida oktober 1981 til juni 1983. En mager trøst er det at de er større enn Bompengepartiet. I Kristiansand har Høyre hatt ordføreren, og det blir vanskelig for han å fortsette uten støtte fra Demokratene. Kleppe meldte seg ut av partiet. Men innad vil det være en splittelse, ikke minst i det avgjørende spørsmålet for bergensere: Skal bybanen til Åsane gå over Bryggen eller skal den legges i tunnel? For fortsatt å regjere i Oslo må Byrådet støtte seg på Rødts fire mandater. Han var blant Frps mest innvandringskritiske politikere.

Next

Åtte partier kan danne flertall i Kristiansand. Målet er at denne mannen ikke skal få makt

bystyret kristiansand

Ønsker ikke samarbeid På forhånd har styringspartiet Høyre varslet at de ikke ønsker å samarbeide med Demokratene. De kan avgjøre om det er venstresida eller høyresida som skal få ordføreren. Natt til tirsdag var partiet i innledende sonderinger om et valgteknisk samarbeid mellom høyre- og sentrumspartiene Frp, H, KrF, V, Sp, Pp, PdK. I Tromsø går Senterpartiet kraftig fram og går fra én til fem representanter. Bompengepartiet med sine seks representanter, havner derfor på vippen. I det nye bystyret stiller de med ti representanter.

Next

Åtte partier kan danne flertall i Kristiansand. Målet er at denne mannen ikke skal få makt

bystyret kristiansand

Austad måtte då vike for som sjef i Kyrkje- og undervisningsdepartementet. Arbeiderpartiet har opplevd en svak tilbakegang i oppslutningen i byen, men beholder alle 18 representantene i bystyret. Rådsforsamlingens oppgaver er å velge styret, fastsette styrets honorar, velge revisor og avgi uttalelse om Cultivas årsregnskap og årsberetning. Demokratene er ledet av den gamle Frp-politikeren Vidar Kleppe. I partiprogrammet er Demokratene klare på at de er kritiske til multikulturalisme, og at de vil «begrense migrasjonen fra islamske kulturer».

Next

Åtte partier kan danne flertall i Kristiansand. Målet er at denne mannen ikke skal få makt

bystyret kristiansand

Tirsdag avslo Senterpartiet et tilbud fra de borgerlige om å få ordførervervet i sørlandsbyen, og dermed var det duket for Skisland. Dette gir ikke mer enn 25 representanter, og en trenger 34 for å få flertall. Arbeiderpartiets kandidat Jan Oddvar Skisland sa til samme avis at han har «vanskelig for å tro» at Demokratene skal ende opp med 15 prosent når alle stemmene er telt. Dette lover jo veldig bra, sa Vidar Kleppe til like etter at de første prognosene kom. Høyre har overtatt som Bergens største parti med 14 representanter. Etter at Demokratene gjorde et svært godt valg og fikk inn ti representanter i bystyret, har det vært kaos i Kristiansand-politikken. Skisland fikk 36 av 71 stemmer i bystyret onsdag.

Next

Tore Austad

bystyret kristiansand

Årsbudsjettet og økonomiplanen utarbeides gjennom en felles prosess og integreres i samme dokument. Oppnevnes for hele perioden dvs. Folkevalgte råd og utvalg i Kristiansund kommune er i prinsippet gitt myndighet så langt lovverket tillater, og etter vedtatt av bystyret. Forhandler rådmanns lønn og ordførerens godtgjørelse. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser.

Next

Åtte partier kan danne flertall i Kristiansand. Målet er at denne mannen ikke skal få makt

bystyret kristiansand

Også i Tromsø har de en bompengeliste som kommer inn med fire representanter. Selv om Senterpartiet og Kristelig Folkeparti slutter seg til den rødgrønne sida, blir det ikke nok for å skaffe flertall. Demokratene ble ikke invitert til nattens samtaler. Frå 1976 var han også medlem i fylkeskulestyret i Vest-Agder. Frå 1972 var Austad aktiv for partiet i lokalpolitikken i Kristiansand og. Eier kan delta etter eget ønske. Leder for hovedutvalgene bør sitte i Formannskapet.

Next

✅ Jan Oddvar Skisland (Ap) er ny ordfører i Kristiansand

bystyret kristiansand

Det kan se ut som de ikke lykkes med. Et av Bompengepartiets største saker foruten bompenger har vært å stoppe bybanen til Åsane. Gjennom handlingsprogrammet skal kommunen realisere målsetninger fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. I tillegg kommer en rekke måleindikator basert på kommunens mål- og resultatstyring. Dette gjorde at valget i 2015 ble en katastrofe for partiet. I 1962 vart han frå og var så lektor ved handelsgymnas til 1964. Trer i funksjon ved byggeprosjekt med prosjektkostnad over 8 mill.

Next