Eu ruoka-apu 2020. EU:n ruoka 2019-11-30

EU:n ruoka

eu ruoka-apu 2020

Tarkoituksena on, ettei liian suuria määriä jaeta kerralla. Järjestöille maksetaan niille aiheutuneita kuljetuskuluja asiallisia tositteita vastaan. Tuotteista päätettäessä otetaan huomioon keskusjärjestöjen hakemat tuotteet. Siirretyt tuotteet siirtyvät tämän toisen järjestön jakelun piiriin, joka myös pitää näiden siirrettyjen tuotteiden jakelusta asianmukaista kirjanpitoa ja raportoi näistä vuosiraportissaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt lokakuussa 2019 Samaria rf:lle valtionavustusta ruoka-avun toteuttamiseen 1 000 000 euroa vuoden 2020 loppuun saakka. Kirjanpito-ohjeissa on neuvottu yksityiskohtaisesti kirjanpitolomakkeiden täyttämisestä.

Next

Ruoka

eu ruoka-apu 2020

Suuret toimituserät yli 3000 kg vaativat purkulaiturin tai nostokaluston. Ruoka-aputyö Monet vapaaseurakunnat ja ViaDia-paikallisyhdistykset tarjoavat ruoka-apua vähävaraisille, kuten työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja lapsiperheille. Järjestöt rekisteröityvät keskitetysti eli kukin keskusjärjestö jättää yhden rekisteröintihakemuksen. Suosituksia vähemmän voi myös jakaa, jos sen katsotaan olevan tarpeellista esim. Yhteistoimituksissa on laskettava eri järjestöille menevät tuotemäärät ennen niiden siirtämistä järjestöjen varastopaikkoihin.

Next

Ruoka

eu ruoka-apu 2020

Kirjanpitoon liitetään jakelua koskevat asiakirjat, kuten elintarvikkeiden vastaanottamisesta saadut rahtikirjat ja tositteet järjestöjen välisistä tai sisäisistä elintarvikkeiden siirroista sekä elintarvikkeiden jakamisen yhteydessä syntyneet kuittaustiedot. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Rekisteröitymistä haetaan viraston lomakkeella n:o , jota voi tilata markkinatukiosastolta tai se on saatavana myös internetin kautta. Mikäli elintarvikkeiden purkamiseen tarvitaan erilliskalustoa, vastaa elintarvikkeiden vastaanottaja tällaisen kaluston käyttökustannuksista. Elintarvikkeiden jakelu vähävaraisille a Elintarvikkeet jaetaan vähävaraisimmille henkilöille Suomessa. Aterian vastaanottajalta ei sen sijaan pyydetä kuittausta.

Next

Horizon 2020

eu ruoka-apu 2020

Mikäli tuotteita pääsee epähuomiossa vanhenemaan tai pilaantumaan, niitä ei saa enää jakaa eikä omin päin hävittää. Avustusmerkinnöin varustetut elintarvikkeet toimitetaan avustusjärjestöille, jotka huolehtivat siitä, että elintarvikkeet jaetaan vähävaraisille henkilöille. Yleistä Tämän ohjeen tarkoituksena on kertoa säännöistä, jotka säätelevät Euroopan yhteisön vähävaraisille suunnattua elintarviketukea. Myös kohteisiin toimitettavat kilomäärät ilmoitetaan. Siinä olevaa asiakasnumeroa käytetään asioitaessa Mavin kanssa. Niistä ilmoitetaan interventio- ja tuon- 9 10 tiyksikköön määrä kg tuotteittain, varastointiosoite, yhteyshenkilö yhteystietoineen, vanhenemisen tai pilaantumisen syy.

Next

Horizon 2020

eu ruoka-apu 2020

Siihen täytetään, kuinka monta pakettia kutakin tuotetta jaetaan 1 henkilön, 2-3 henkilön, 4-5 henkilön, 6-10 henkilön jne. Mavi toimittaa jakelusuositukset tullin tarkastajille, jotka tarkastuksissaan seuraavat, miten ilmoitettuja maksimijakelumääriä noudatetaan. Kuljetukset saattavat myöhästyä, joten elintarvikkeiden toimituspäiväksi eikä mielellään seuraavaksikaan päiväksi suositella jakelun järjestämistä vähävaraisille. Alla olevasta listasta löydät yhteystiedot eri paikkakuntien ruoka-aputyöhön. Varastotilan tulee olla kuiva, valolta ja voimakkailta hajuilta suojattu. Näitä kuluja voivat olla mm. Osoitetietojen lisäksi ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero, josta henkilön tosiasiallisesti tavoittaa virka-aikana.

Next

HAKUOPAS. EU:n ruoka

eu ruoka-apu 2020

Ellei kumpaakaan ole käytössä, kyseeseen tulee perälautapurku. Interventiotuotteita voidaan käyttää myös maksuna vaihdettaessa niitä samaan tuoteryhmään kuuluviin elintarvikkeisiin. Lomake palautetaan liitteineen markkinatukiosastolle asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Lomakemalli on saatavana Mavin internet-sivuilta. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa.

Next

EU:n ruoka

eu ruoka-apu 2020

Keskusjärjestöllä tarkoitetaan järjestöä tai yhteisöä, jolla voi olla ala- tai paikallisjärjestöjä tai seurakuntia. Anita Lindqvist, 050 3034113 Ruoka-apuliitto on perustettu keskusjärjestö, joka koordinoi hankkeen puitteissa ruoka-aputoimintaa. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Tämän suunnitelman pohjalta annetaan päätös vuosittain syksyllä. Siinä on mainittu myös kunkin maan määräraha, johon sisältyy em. Elintarvikkeiden siirrot eri järjestöjen välillä Järjestöt voivat siirtää elintarvikkeita toisille järjestöille ja johonkin toiseen keskusjärjestöön kuuluville paikallisyhdistyksille, jotka ovat mukana sen vuoden ruoka-apujakelussa. Kirjanpitoa varten on Mavissa laadittu kaksiosainen lomake n:o jakelun seurantalomake ja kirjanpidon yhteenvetolomake.

Next

UEFA EURO 2020

eu ruoka-apu 2020

Samalle paikkakunnalle meneviä toimituksia pyritään yhdistelemään kuljetuskustannusten minimoimiseksi. Hallintokuluja voidaan korvata enintään 1 % järjestön saamien tuotteiden arvosta. Kevään jakelussa jaetaan puolet tukipäätöksellä myönnetyistä määristä ja syksyn jakelussa toinen puolisko. Jäsenvaltioille myönnettävät tuotteet ohra, voi jne. Jäsenvaltiolle osoitettavat määrät riippuvat interventiovarastoissa olevien maataloustuotteiden saatavuudesta.

Next

EU:n ruoka

eu ruoka-apu 2020

Jos varastotilan soveltuvuudesta on epävarmuutta, tulee ottaa yhteyttä kunnan tai kaupungin elintarvikeviranomaisiin. Muussa tapauksessa järjestöt toimittavat interventio- ja tuontiyksikköön kopion vastaanotetun lähetyksen rahtikirjasta välittömästi toimituksen jälkeen tai viimeistään kahden viikon kuluessa vastaanottamisesta. Ylittävästä ajasta tai kuljettajalta pyydetystä ylimääräisestä työstä esim. Interventiovarastotilanteesta riippuen elintarvikkeita voidaan tietyin edellytyksin hankkia avustustoimintaa varten myös rahalla suoraan markkinoilta. Kuljetuskorvauksia haetaan Maaseutuviraston lomakkeella n:o ja mukaan liitetään tositteet kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista.

Next