Fagforbundet innboforsikring. Student 2019-12-05

Student

fagforbundet innboforsikring

Er du en av dem, sÄ kan Fagforbundets studentmedlemskap vÊre et tilbud for deg. Er du i en studiesituasjon som ikke Äpenbart leder til ditt framtidige forbund, meldes du inn i det forbund som organiserer ansatte pÄ din arbeidsplass. Fagforbundet organiserer en mengde forskjellige yrker i kommunal og fylkeskommunal sektor. Jobber du i butikk i helgene vil Handel og Kontor gi deg jobbtrygghet med sine tillitsvalgte pÄ arbeidsplassen. Medlemskapet ivaretar yrkesidentitet, sikrer lÞnns- og arbeidsvilkÄr og kan hjelpe deg i arbeidshverdagen. Arbeidsinntekten din kan ikke overstige LÄnekassen sin Þvre grense for Ä fÄ stipend. VÄr hovedoppgave er Ä sikre medlemmene gode lÞnns- og arbeidsvilkÄr.

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

Et studentmedlemskap i Fagforbundet koster kr 250,- per halvÄr inkludert innboforsikring. Tjener du mer enn dette kan du tegne et ordinÊrt medlemskap i Fagforbundet. . For at du skal bli studentmedlem mÄ studiet vÊre din hovedbeskjeftigelse. Vi vet at sÄ mange som 7 av 10 studenter jobber ved siden av studiene.

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

Det unike er at du samtidig blir ivaretatt uansett hvor du jobber i studietiden. Hvem kan bli studentmedlem i Fagforbundet? For eksempel vil du som sykepleierstudent hÞre til i Fagforbundet og fÄ yrkesfaglig pÄfyll fra oss. I tillegg organiserer vi medlemmer innenfor blant annet sykehus, private pleie-, helse- og omsorgsinstitusjoner, humanitÊre- og religiÞse organisasjoner, virksomheter som yter tjenester pÄ vegne av det offentlige, private barnehager-, skoler og en rekke andre yrkesgrupper. Kontingenten kan trekkes fra pÄ skatten. Fagforbundet er landets stÞrste fagforbund med over 310 000 medlemmer. . .

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

. . . . .

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

. . . . . .

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

. . . . . . .

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

. . . . . . .

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

. . . . .

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

. . . . . . .

Next

Student

fagforbundet innboforsikring

. . . . . . .

Next