Fjord1 ferjekort refusjon. Ferjekort spar 50 % på Bobilen på fergene i Norge. 2019-12-06

Spørsmål og svar

fjord1 ferjekort refusjon

Disse må betale med bankkort eller kontanter, og får ingen rabatt. Rabatten I overgangen til den nye ordninga vil du fortsette få rabatt for reisene dine. Billetten du får utlevert er kun et betalingsbevis, kvittering for din overfart henter du via Min Side. Hos Tide Sjø: Du får refundert kortpant og restverdi på det gamle verdikortet ved å sende det inn til: Tidesenter, Mølledalsveien 1a, 5893 Bergen På gamle kort var kortpanten 50 kroner. Storbrukarkortet firma vil bli forvalta som no til og med 31.

Next

Ferjekort / Ferjekort code.clickcease.com

fjord1 ferjekort refusjon

Man får må ha ett kort per kjøretøy. Ordningen omfatter: a personer over 67 år b uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 28. Pris for ferjeoverfarten for traktorer og motorredskaper settes etter ferjesambandets gjeldende regulativ og takster på lik linje med vanlige kjøretøy. Vi gjør oppmerksom på at det vil trekkes et gebyr på kr. Du vil motta varsel med betalingsinformasjon for ny forskuddsinnbetaling når saldo er nede i 25% av forskuddsbeløp.

Next

Ferjekort

fjord1 ferjekort refusjon

Du kan betale denne når du vil, men for å sikre at avtalen er gyldig må den betales før saldo går i null. Dei nye takstane finn du på skyss. Alle kategoriene fikk 50% rabatt ved forskuddsbetaling, på henholdsvis 3. Vernepliktige mannskaper korporaler og menige betaler barnetakst i ferjesamband hvor det fortsatt er passasjerbetaling. Man må også melde fra om endringer i personalia. Vi gjør oppmerksom på gebyr kr. Restbeløpet vil normalt bli refundert til bankkontoen din innan ei veke.

Next

Ferry card

fjord1 ferjekort refusjon

Discount cards are anonymous and are not linked to a particular person. Om du sender oss kortet innan ei veke vil du få utbetalt kortpanten på 100 kr sammen med restverdien. Hvor kan jeg få tak i nytt ferjekort? Hvordan skal jeg registrere min bobil? For å få refundert beløpet på verdikortet, kontakt kortutsteder: Gå til til dømes inn på , eller , «Refusjon verdikort», og følg rettleiinga. Kjøretøy under 6 meter og 3501 kg Dersom du har personbil på under 6 meter og 3501 kg, skal denne registreres som klasse 1 selv om du av og til har med henger eller campingvogn. El-biler vil i henhold til takstregulativ få 50% av ordinær takst, og det ytes ytterligere avtalerabatter på dette. Nytt ferjekort kan bestilles på Vi gjør oppmerksom på gebyr kr.

Next

Ferjekort, ungdomskort, storbrukerkort og andre verdikort

fjord1 ferjekort refusjon

Dette etter at arbeidet med et felles nasjonalt rabattkort hadde pågått i årevis. Min avtale Må jeg melde inn endringer i avtalen min? Kortet sperres når avtale avsluttes. . For å få rabatt, forutsetter det at forskuddsbeløp er innbetalt. Jeg er vernepliktig, hva betaler jeg? Hvorfor får jeg ny faktura når jeg fortsatt har penger igjen på avtalen? Elbil Elbilar vil ifølge riksregulativet for ferjetakstar få 50 rabatt av den ordinære taksten.

Next

Fram

fjord1 ferjekort refusjon

Motorsykkel og moped registreres som kjøretøy mellom 0-8 meter. Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for. A good travel experience is more than just reaching your destination Travelling is about more than just getting from A to B. Man må ha ett kort per kjøretøy. Verdikort kunne fylles på t.

Next

Sperring og refusjon av kort (for dei uten pin

fjord1 ferjekort refusjon

Dersom bobilen er mellom 6,01 og 8 meter, men du planlegger å ha med henger, sykkelstativ eller liknende som vil øke den totale lengden til over 8 meter, skal den registreres som takstklasse 2. Hva må jeg betale på forskudd? På firmaavtaler kan man legge til ubegrenset med kjøretøy, og må betale ett forskudd per kjøretøy. Honnørreisende betaler barnetakst i ferjesamband hvor det fortsatt er passasjerbetaling. Hva betaler traktor og motorredskaper? I overgangen frå verdikortet og storbrukarkortet som blir brukt i dag vil du kunne bruke korta ei stund til. Ferjekortet ble introdusert i Møre og Romsdal i oktober 2009, som testfylke for det nye kortsystemet.

Next

Det blir innført AutoPASS

fjord1 ferjekort refusjon

Verdikorta kan refunderast i inntil 3 år etter 30. Jeg er honnørreisende, hva betaler jeg? Nye forskuddsbeløp gjeldende fra 01. Du kan teikne avtale på. For kunder med eFaktura vil denne komme med en forfallsdato, men denne kan endres etter eget ønske. Restverdi vert betalt ut innan tre veker.

Next