Handels och administrationsprogrammet. Plugga handels 2019-12-03

r

handels och administrationsprogrammet

Att tÀnka pÄ Om du vill ha högskolebehörighet Àr det viktigt att planera dina studier. Du förbereder dig för fortsatt lÀrande i arbetslivet. Handel och administration förutsÀtter kontakter mellan mÀnniskor och lÀnder och det personliga mötet Àr viktigt. UtifrÄn exemplen diskutera översiktligt om sprÄkets betydelse som kommunikationsmedel och dess pÄverkansmöjligheter. Arbetsledning samt organisations- och personalfrÄgor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor. Den ska ocksÄ utveckla deras fÀrdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesomrÄden som försÀljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Utbildningen ska ocksÄ ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Next

r

handels och administrationsprogrammet

Du trÀnar dig i att söka, analysera och vÀrdera information och att ta ansvar och handla med omdöme. Eleven emballerar och anvÀnder med viss sÀkerhet förpackningar enligt praxis. Utbildningen ska utveckla elevernas förmÄga att söka, analysera och vÀrdera information frÄn olika branscher och omrÄden. The conclusion must be, therefore, that the professional skills that apprentices can develop are narrow and specific for the workplace. Eleverna ska ocksÄ fÄ kunskaper om vilka faktorer som pÄverkar hÀlsa och vÀlbefinnande. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.

Next

Program

handels och administrationsprogrammet

Jag undervisar elever som valt programmet Handel och administration samt Hotell och turism. Utbildningen ska dÀrför utveckla elevernas förmÄga att möta mÀnniskor i sÄvÀl affÀrs- som medarbetarrelationer. Praktiktiden pÄ Handels- och administrationsprogrammet utvecklar dina yrkeskunskaper och ger dig en inblick i det yrket du har valt. Dessa Àr tvÄ kurser i svenska eller svenska som andrasprÄk och en kurs i engelska. Förhandlingstekniker och hur man driver egna projekt inom försÀljningsomrÄdet. The prevailing view among the general public on the retail industry as a low-status sector can also be traced back to its history. Inriktningar Handels- och administrationsprogrammet har tvÄ inriktningar.

Next

Plugga handels

handels och administrationsprogrammet

FrÄga skolan vilka kurser den har. The apprentices gain access to basic tasks related to the daily work at the workplace, but rarely have the opportunity to take part in the more advanced work-tasks. This implies that instead of this more challenging work they are assigned tasks that are quantifiable and can be checked mechanically in matrices and checklists. Eleverna ska fÄ möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap bÄde muntligt och skriftligt samt med hjÀlp av olika medier. PÄ yrkesprogrammen lÀser du fler yrkesÀmnen, sÄ kallade karaktÀrsÀmnen, och mindre av de Àmnen du lÀst i grundskolan.

Next

Bellas yrkeslĂ€rarblogg Handel och administration, Hotell och turism: Åk. 3

handels och administrationsprogrammet

Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av nÀr du söker jobb. Du har Àven rÀtt att vÀlja en kurs i idrott och hÀlsa och en estetisk kurs inom det individuella valet. . Prata gÀrna med en studie- och yrkesvÀgledare om du vill studera vidare. Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrÀtt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrÄgor i arbetslivet. MÄl för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven Àr förberedd för det yrkesomrÄde som gÀller för den valda yrkesutgÄngen.

Next

Bellas yrkeslĂ€rarblogg Handel och administration, Hotell och turism: Åk. 3

handels och administrationsprogrammet

Det Àr ett gymnasieprogram som utvecklar din kunskap inom handel och administration. The steering documents did not appear to have any decisive significance for the content of the education. Programgemensamma karaktÀrsÀmnen Àr: entreprenörskap, försÀljning och kundservice, handel, information och kommunikation. Utbildningen ska utveckla elevernas förmÄga att handla pÄ ett etiskt sÀtt i sin kommande yrkesroll. Gymnasiearbetet ska utföras pÄ ett sÄdant sÀtt att eleven planerar, genomför och utvÀrderar sin uppgift. Det arbetsplatsförlagda lÀrandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstÄr yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen pÄ en arbetsplats.

Next

Program

handels och administrationsprogrammet

Handel omfattar försÀljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affÀrsutveckling i olika former. SÀljmiljö, inredning och utrustning i butiker. BÄda inriktningarna kan leda till fortsatta studier pÄ yrkeshögskola. NÄgra viktiga lagar och andra bestÀmmelser som styr företagens verksamhet. Inriktningen ger dig kunskaper om att sköta och organisera arbetsuppgifter inom företag och offentliga myndigheter. Handels- och administrationsprogrammet Àr ett yrkesförberedande gymnasieprogram, vilket betyder att du kan söka jobb direkt efter gymnasiet.

Next

r

handels och administrationsprogrammet

Development and structural changes that have taken place on several levels in the retail sector have resulted in many professional skills becoming embedded in information technology. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försÀljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. Arbetsformer PÄ programmet trÀnar du din förmÄga att möta mÀnniskor och utveckla relationen med affÀrskontakter och medarbetare. Eleverna ska vidare utveckla förmÄgan att diskutera och reflektera över sitt eget lÀrande utifrÄn olika arbetsuppgifter och metoder och dÀrigenom förbereda sig för fortsatt lÀrande i yrkeslivet och fÄ en förstÄelse av verksamheten och yrkesrollen. Administrativ service Inriktningen Administrativ service passar dig som Àr intresserad av tillexempel kommunikation, ekonomi och kundservice.

Next