Hvor mange ord. Norsk 2019-12-02

OrdforrÄd

hvor mange ord

De personlige pronomen har ogsÄ beholdt et todelt kasussystem som i skillet mellom du og deg. I 1852 skapte Aasen mÄlstrid da han uttrykte Þnske om Ä lage en normalform av folkesprÄket til allmenn bruk. I stedet for Opening Hours pÄ skilt stÄr det ofte Timing. Dialekten i Det skotske lavlandet kalles scots, eller lavskotsk, og har tradisjon som eget skriftsprÄk. Et annet sÊrtrekk ved Þstnorske dialekter er at de har der skriftbildet har «l» eller «rd». I dag har det utviklet seg en nyere dialekt, «Estuary English» Elvemunningsengelsk, siden London ligger nÊr munningen av , som er en mellomting mellom den ekte cockney-en og standardisert uttale. TÊller bÞjningsformerne som selvstÊndige ord? Man skiller mellom to hovedgrupper av dialekter i Norge, Þstnorsk og vestnorsk.

Next

Antall ord i norsk

hvor mange ord

«Politikk og det engelske sprÄk» gjÞr en grundig analyse av dette sÊrpreget i engelsk. Dialekten i London, cockney, har tradisjonelt vÊrt brukt av arbeiderklassen i byen. Ansiktet til 70 000 ord en person kan kalles «sprÄklig begavet. Antall ord hos nordmannen Her formidler vi et par anslag. Dette osmÄlet er pÄ frammarsj i sÞrÞst og kan hÞres bÄde fra politikere, hos noen kongelige og i mange fjernsynsprogrammer. Ujevnt fordelt Norsk har et rikt ordforrÄd.

Next

OrdforrÄd

hvor mange ord

Ordbok over det norske folkemĂ„let og det nynorske skriftmĂ„let skal ha opp mot 500 000 ord registrert, men det ferdige ordbokverket i 12 bind har bare rundt 330 000 oppslagsord. NĂ„r lĂŠre alle sprĂ„k, inkludert engelsk, er brorparten viet til prosessen med Ă„ memorere vokabular. Germanske ord blir ogsĂ„ brukt hvis man Ăžnsker Ă„ sette kraft bak et utsagn. I Oxfords store ordbok stĂ„r det drĂžyt 170 000 ord, og i tillegg kommer faguttrykk, tekniske termer samt gamle ord og ord fra ulike dialekter. Rundt 87—89 prosent bruker i dag bokmĂ„l som sitt viktigste skriftsprĂ„k, mens resten bruker nynorsk. Helene Uri skriver i boka Hva er sprĂ„k? Slike ord har latinsk og gresk opphav.

Next

OrdforrÄd

hvor mange ord

TÊller ordet sky som et eller flere ord? Ja takk til bÄde ris og ros. Dette skyldes kortere historie og stÞrre mobilitet i befolkningen. Det kunne sikkert ha stÄtt mange flere slike der, men ett sted mÄ jo ordbokforfatteren sette grensen. » ble gjennomfÞrt ved i 1917. Etter at samnorskpolitikken hadde vist seg mislykket ble «sprÄkfredskomiteen» nedsatt, noe som resulterte i en reform av offisielt bokmÄl i 1981 i konservativ retning.

Next

Ord

hvor mange ord

. Dialektforskjellene kan blant annet tilskrives store geografiske avstander, og at fjellandskapet har begrenset kontakten mellom folk i tidligere tider. Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktÞyet pÄ en saklig mÄte. Derimot var ikke engelsk et sÊrlig utbredt kommunikasjonssprÄk pÄ det europeiske kontinentet fÞr 1. Tilhengere av Ivar Aasens opprinnelige skriftsprÄk, den mest konservative varianten av nynorsk, kaller dette sprÄket , som har vÊrt fremmet av.

Next

Antall ord i norsk

hvor mange ord

Tonelag 2 gÄr historisk tilbake til ord som hadde to stavelser i gammelnorsk. SÄ hvor mange ord i det engelske sprÄket i Þyeblikket? Utviklingen av dette skriftsprÄket ble fra 1938 preget av strid mellom de som ville smelte sprÄket sammen med nynorsk for Ä skape et «», og de som motsatte seg denne utviklingen. Stedsnavnet, som opprinnelig var Eoforwic, ble forenklet til Jorvik av vikingene, dette ble etter hvert til dagens York. Forskjellen mellom lette og tunge er avhengig av lengde. NorrÞne stedsnavn finnes i stort antall i nord, mange av dem ender pÄ -dale dal , -thorpe torp eller -keld kilde. Fra 1500-tallet fikk de skandinaviske sprÄkene en form som dagens skandinaver ville ha kunnet forstÄ. Hovedarkitekten var historikeren, mÄlmannen og.

Next

Antall ord i norsk

hvor mange ord

Vel, det kommer helt an pÄ bÄde sjanger og hver enkelt bok. Og som brukes riktig, liksom. Dette dialektskillet er stÞrre enn det eldre skillet mellom Þst og vest, og det er fÞrst og fremst dette som gjÞr at nordmenn har vanskeligere for Ä forstÄ muntlig dansk enn svensk. Engelsk er det mest vanlige underviste fremmedsprÄket i 32,6% og i , fulgt av fransk, tysk og spansk. Kommentarene er ikke forhÄndsmoderert, men blir moderert i etterkant. OgsÄ mange franske ord er forstÄelige for en engelsksprÄklig ettersom engelsk tok opp i seg en betydelig mengde ord fra fransk sprÄk etter den normanniske erobring, og importen av franske lÄnord fortsatte i Ärhundrene som fulgte.

Next

OrdforrÄd

hvor mange ord

De skiller seg likevel fra hverandre ved at de ved substantivene er inherente kategorier der adjektivene retter seg etter substantivet. De er, i teorien, bÞr gi omtrent 100% av den normale oppfatningen av tale. Det er faktisk blitt slik at bruk av aksenttegn regnes som snobberi. Den fÞrste offisielle rettskrivningen kom i 1901, og i 1907 ble det innfÞrt obligatorisk eksamen i landsmÄlet ved. I Noregs mÄllag var man delt i synet pÄ reformen, og det brÞt ut intern strid. For 60-70 Är siden hadde man nok foretrukket tysk, eventuelt fransk.

Next

Engelsk

hvor mange ord

Denne motstanden mÄ sies Ä ha vÊrt en hovedÄrsak til at myndighetene etter hvert ga opp tilnÊrminga fra bokmÄlets side. Fra 700-tallet oppstod allikevel visse dialektforskjeller, og det er vanlig Ä snakke om en vestnordisk dialekt i Norge og pÄ og og en Þstnordisk dialekt i og. I Stortinget falt forslaget om Ä avvise reformen med 58 mot 68 stemmer, et forslag om utsettelse falt med dobbeltstemme. Tidspunktet samsvarer med britiske erobringer rundt omkring i verden, ettersom de lokale sprÄkene pÄvirket engelsk i betydelig grad. Det Þstnorske dialektomrÄdet kan igjen deles inn i og. I 1959 kom den nye for begge mÄlformer. Gatene i ender pÄ -gate.

Next

→ Ordtéller ← Brug vores fantastiske gratis ordtéller online

hvor mange ord

Den romanske delen av ordforrĂ„det utgjĂžres fĂžrst og fremst av anglo-normanniske ord, dvs. Norsk rettskrivning ble fra delvis erstattet av dansk skriftsprĂ„k. Nye lĂ„nord fĂ„r som regel tonelag 1 Âčkajakk, TimÂčbuktu. Denne dialekten har ogsĂ„ store variasjoner, fra Virginia over fjellene i Tennessee til «the deep south» rundt nedre og til. Og noen pĂ„ det motsatte teller alle sammen, gitt slang, vilkĂ„r, spesialisert vokabular. Imidlertid brukes engelsk i handel, administrasjon og undervisning. Imidlertid utgjĂžr angelsaksiske ord 83% av de 1000 mest brukte ordene i Engelsk.

Next