Hyra container göteborg. Hämtning av grovsopor och skräp i Stockholm, Göteborg och Malmö! 2019-12-05

Hyra Container Göteborg

hyra container göteborg

Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress. Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att mottaga kommunikation och erbjudanden. Läs mer i våra allmänna villkor nedan. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Tveka inte att höra av dig genom att fylla i ditt telefonnummer i vårt formulär. Dessa är lite mindre och brukar täcka behovet för exempelvis en större renovering, eller för att samla avfall under en städdag i samfälligheten.

Next

Paketlösningar container

hyra container göteborg

Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt Användaravtalet. Kan vara nödvändigt vid export utanför Europa. Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord. Allt material transporteras till en återvinningscentral för återvinning på ett miljöriktigt sätt och Junkbusters är en av Stockholms Stads certifierade grovavfallsinsamlare. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Recycla.

Next

Paketlösningar container

hyra container göteborg

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Hittar du en firma kan möjligtvis utbudet och kvalitén vara begränsad, därmed inte sagt att det måste vara dyrare än i en större stad. Därför grundades Junkbusters redan 2009, och vår framgång bygger på att vi sätter kundens behov i främsta rummet. Alternativt kontakta vår Kundservice på telefon 0771 - 88 88 88. En Lastväxlare kräver större plats och avlastningsutrymme, kan bara placeras på hårt underlag och passar för tyngre eller större mängder avfall. Du skickar in din uppdragsbeskrivning förutsättningslöst och får svar inom ett par dagar. Kan tömmas vid återvinningscentral och returneras till platsen om kunden vill fortsätta använda den.

Next

Köpa Container

hyra container göteborg

Mycket lättare blir det inte!. Du förbinder dig inte till något när du använder tjänsten. Passar: Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och i allmänhet arbeten där relativt små mängder avfall behöver hanteras. Våra kan vi leverera till dig inom 24 timmar. Till konkurrenskraftiga priser säjer Junkbusters tomma storsäckar och hämtar givetvis dem när de är fyllda! Det finns dock inga garantier för detta, givetvis.

Next

Hyra och köpa container i Göteborg

hyra container göteborg

Vi kan även erbjuda färdiga för , och. Tänk på att containern är mycket tung och att stora krokbehållare dras lite bakom marken innan du lyfter på bilen, vilket kan skada underlaget. Om ni har föremål som inte får plats kan vi hjälpa till att bli av med dessa på annat sätt. Avfallshantering och återvinning ska vara enkelt, smidigt och prisvärt! Steg 3 — Containern hämtas och avfallet återvinns Vid hyrtidens slut kommer en lastbil och hämtar containern. Hyra container kan du göra på både kort och lång sikt. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder.

Next

Hyr container för grovavfall

hyra container göteborg

Ofta finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt, men ibland har vi upptäckt dig i vår omvärldsbevakning. Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t. Tänk på att du kan behöva tillstånd, såvida den inte ska ställas på privat mark. Konceptet är enkelt för att hyra container: 1. Hyra lastväxlarcontainer Lastväxlarcontainrar används för lite större mängder avfall. Det är så lätt att göra en viktig insats för att skydda miljön.

Next

Hyra container i Stockholm hos Containertjänst

hyra container göteborg

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära så kallade sessionscookies. Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Våra svetsas och snickras ihop i två olika verkstäder. Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden. Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Erbjudandet gäller ej öar utan broförbindelse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall.

Next

Paketlösningar container

hyra container göteborg

Kunden är vidare införstådd med att Användare, Recycla. Användaren är införstådd med att Recycla. Vi sköter din avfallshantering, vi har lång erfarenhet av återvinning och källsortering av avfall! Generellt kan man säja att storsäckar är som mini-containers, alltså lämpliga om du har mindre mängder avfall eller ont om plats att ställa ut en container. Den uppdaterade Rotebroleden Stäketvägen 267 mellan Sollentuna och Stäket Kalhäll kommer snart stå klar vilket ger utmärkt tillgänglighet. Boka en container Exempel på specialcontainrar: Osorterat avfall En eller flera containrar placeras ut.

Next

Göteborg

hyra container göteborg

Behandling av dina personuppgifter vid ansökan om anställning eller praktik hos oss. Läs gärna mer om vårt. Genom att hålla ett stort lager av olika sorters containers är vi snabbt på plats med flera olika modeller. Användaren har ingen rätt att kräva Recycla. Manuell hämtning av grovsopor, vi kommer två man med en liten lastbil och bär, lastar och forslar bort avfallet. Våra förare har stor erfarenhet, men vill inte ta onödiga risker. Junkbusters hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar samt även myndigheter, kommuner, ideela organisationer och andra former av verksamheter.

Next