Juvet bungy. THE 10 BEST Outdoor Activities in Kristiansand 2020-01-14

THE 10 BEST Tours in Kristiansand

juvet bungy

Deltakerne vil kun bli akseptert under den forståelse at de er klar over disse risikoene og ønsker å delta av egen fri vilje. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Pris Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig e-post. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 4 timer fra fristen begynner å løpe.

Next

THE 10 BEST Tours in Kristiansand

juvet bungy

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Deltager forplikter seg til å rette seg etter de instrukser som blir gitt, og bekrefter med sin underskrift på hoppdagen at slike instrukser har blitt gitt. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Betaling kan kun gjøres med bankkort, både på nett og over skranken.

Next

Kjøp gavekort

juvet bungy

Dette gjelder også krav som fremsettes av deltagers gjester, familie, slektninger, venner eller nærmeste pårørende. Gavekortet er kun gyldig for én transaksjon. The professional crew has over 25 years experience in the industry, and comes from New Zealand, England, Ireland og Norway. Er hopperen under 16 år må foreldre eller foresatte være med når man registrerer seg på Basecamp og være tilstede under hoppet. Konfliktløsning Klager rettes til selger innen rimelig tid. Legg også merke til at 2019-sesongen er over.

Next

THE 10 BEST Outdoor Activities in Kristiansand

juvet bungy

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Dette gjelder også tap av og skade på eiendeler under hele oppholdet. Juvet Bungy er ikke ansvarlig hvis man ikke mottar gavekortet på grunn av feil informasjon fra kunden. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Partene Selger er Juvet Bungy, Kreklingstien 8, 4715 Øvrebø, post juvetbungy. Deltakeren er forøvrig selv ansvarlig for å gi informasjon om opplysninger de selv mener kan ha betydning for gjennomføring av aktiviteten.

Next

Juvet bungy

juvet bungy

Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Du erkjenner at alle deltagerne i din gruppe er klar over disse vilkårene før aktivitetsdatoen. Eksakt dato kommer på et senere tidspunkt. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Fear the gravity with a 57-metre Bungy Jump, this is a must-do for adrenaline junkies. De fleste av disse endringene vil være mindre, og i de fleste tilfeller vil vi informere deg så snart som mulig.

Next

Juvet bungy

juvet bungy

Personopplysninger Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Vi vil åpne igjen i mai 2020. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. . Push your limits 57-metres above the river and forest in Juvet, Vennesla, just 20 minutes drive from Kristiansand. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten bestilles.

Next

THE 10 BEST Tours in Kristiansand

juvet bungy

Deltakere må gjøres oppmerksom på av den som bestiller strikkhoppingen at strikkhopping innebærer en grad av risiko som kan omfatte død og funksjonshemning. Betalingen Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir bestilt fra nettsiden. Byngy jumping in southernmost Norway. Angrerett Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Det kan likevel være grunnlag for å tilbakebetale kostnader i forbindelse med kjøp av video. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Next

Juvet bungy

juvet bungy

Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. . . . . .

Next

THE 10 BEST Outdoor Activities in Kristiansand

juvet bungy

. . . . .

Next

Vilkår

juvet bungy

. . . . . . .

Next