Katsomo myyrä. Myyrä alkaa ti 1.1. klo 19.30 2019-12-25

Oulaisten yläkoulun salin nouseva katsomo tarkistellaan osana isompaa kokonaisuutta

katsomo myyrä

Ylä­kou­lun lii­kun­ta­sa­liin sen si­jaan on tar­koi­tus teh­dä pe­rus­kor­jaus jos­sain vai­hees­sa, ja tä­män kor­jauk­sen han­ke­suun­nit­te­luun on en­si vuo­del­le va­rat­tu eu­ro­ja. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable. . Oulaisten yläkoulun salin nouseva katsomo tarkistellaan osana isompaa kokonaisuutta Pyhäjokiseutu JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Hil­jat­tain ko­koon­tu­nut tek­ni­nen lau­ta­kun­ta päät­ti, et­tä kat­so­mon uu­si­mi­nen sel­vi­te­tään yh­te­nä osa­na en­si vuon­na laa­dit­ta­vaa koko kiin­teis­tön tar­ve­sel­vi­tys­tä ja han­ke­suun­ni­tel­maa.

Next

Oulaisten yläkoulun salin nouseva katsomo tarkistellaan osana isompaa kokonaisuutta

katsomo myyrä

Vuo­den 2020 ta­lou­sar­vi­os­sa ei ole va­rau­dut­tu in­ves­toi­maan kat­so­mo­ra­ken­tei­siin. Ai­hees­ta teki aloit­teen Ou­lais­ten Kult­tuu­rin Tuki ry. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. Kat­so­mon to­de­taan ole­van kiin­teä osa ky­seis­tä ra­ken­nus­ta, jol­loin sen uu­si­mi­nen tu­lee sel­vit­tää sa­mal­la ker­taa. Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta sai aloit­teen kä­si­tel­tä­väk­seen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta.

Next

Myyrä alkaa ti 1.1. klo 19.30

katsomo myyrä

Sir­pa Kor­tet Ou­lais­ten ylä­kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa ole­vaa nou­se­vaa kat­so­moa on toi­vot­tu uu­sit­ta­van. . . . . .

Next

Myyrä alkaa ti 1.1. klo 19.30

katsomo myyrä

. . . . . .

Next

mtv Suomi

katsomo myyrä

. . . . . .

Next

Oulaisten yläkoulun salin nouseva katsomo tarkistellaan osana isompaa kokonaisuutta

katsomo myyrä

. . . . . . .

Next

Myyrä alkaa ti 1.1. klo 19.30

katsomo myyrä

. . . . . . .

Next

mtv Suomi

katsomo myyrä

. . . . . . .

Next

Myyrä alkaa ti 1.1. klo 19.30

katsomo myyrä

. . . . . .

Next

mtv Suomi

katsomo myyrä

. . . . . . .

Next