Länsstyrelsen skåne. Ett jämställt Skåne 2019-12-06

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi. För att Skåne ska blir ett mer jämställt län behöver arbetet ske systematiskt, i samverkan och vara baserat på kunskap. I strategin finns de prioriterade målen för Skåne och information om hur vi tillsammans kan förverkliga målen utifrån skånska förutsättningar. . På denna plattform ger vi kraft, inspiration och kunskap för att utveckla jämställdhetsarbetet i Skåne.

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . . .

Next

Ett jämställt Skåne

länsstyrelsen skåne

. . . . . . .

Next