Meningokokk vaksine. Meningococcal disease vaccine 2019-12-02

Tønsberg Reiseklinikk

meningokokk vaksine

Vaksinen består av to varianter av et yttermembran-protein adsorbert til aluminiumadjuvans. Pathogens and global health 2017:1-6. Vaksinen kan settes av fastlege, på vaksinasjonsklinikk, eller via skolehelsetjenesten i kommuner som tilbyr dette. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve vaksinasjon. De fleste invasive meningokokkinfeksjonene skyldes serogruppene A, B, C, W, X og Y. Felles for disse tre sykdommene er at det er enkelt å forebygge dem. For øvrig må vaksinen betales av den enkelte, på lik linje med andre vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet.

Next

Meningokoksygdom

meningokokk vaksine

Meningokokk B-vaksine Meningokokk B-vaksinen Bexsero ble første gang tilgjengelig i Norge høsten 2014. Trumenba består av en suspensjon i ferdigfylt sprøyte og gis som dyp intramuskulær injeksjon. Effekten av vaksinene på fosterutvikling er ikke undersøkt. Produksjonstiden fra vaksinen bestemmes til den kan utleveres er circa syv måneder. Kombinasjonsvaksina har vore tilgjengeleg i fleire år og desse meningokokk-typane har stått for dei fleste tilfella av meningokokksjudom i denne aldersgruppa dei seinare åra. Emergence and control of epidemic meningococcal meningitis in sub-Saharan Africa.

Next

Gratis meningokokk

meningokokk vaksine

Siden det kan være vanskelig å diagnostisere i en tidlig fase, er forebygging den beste form for forsvar. Der kan gives en booster-dosis efter begge doseringsregimer til personer, der stadig er i risiko for invasiv meningokoksygdom. Ammende mødre kan vaksineres på samme indikasjoner som andre. Symptomer på meningokokk sykdom Quick behandling er viktig siden meningokokksykdom sykdommen utvikler seg svært raskt. Blystad H, Caugant D, Flem E, Haugen I, Næss L, et al.

Next

Viktig informasjon frå helsesøsterMeningokokkvaksine

meningokokk vaksine

Det finnes flere serogrupper meningokokkbakterier. Elevane hentar sjølv vaksine på apoteket og tek den med til vaksinering den 09. Godkjent gulfebervaksinasjon skal være dokumentert på Internasjonalt vaksinasjonssertifikat som fås hos oss. Det er viktig å ta med i bergningen når du skal reise. Meningitt Les også: Vaksiner, og det er derfor Red Ronnie har detaljert tortoUn'analisi falske utbredte myter om vaksiner, med en invitasjon om ikke å gi kreditter til påstandene om effektivitet som ikke har vitenskapelig grunnlag. I hvilken alder gjør vaksine? Ofte står vi overfor tvilstilfeller, for eksempel folk som skal arbeide som idrettstrenere i Afrika, og dermed kanskje må yte førstehjelp, og da har vi ingen innvendinger mot å gi vaksinen. Han har nå fått 6.

Next

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

meningokokk vaksine

Kombinasjonsvaksinene mot gruppe A, C, W og Y vil gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Nogle vacciner er rettet mod gruppe A, C, W135 og Y, og én er rettet mod gruppe B. Ved reise til meningokokk A-endemisk område bør det vurderes boosterdose allerede etter 1 år. Det er viktig å være oppmerksom på behovet for vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og andre med langvarige opphold i aktuelle land. Symptomene på hjernehinnebetennelse vises i løpet av ti dager, selv på en gradvis måte: høy feber, hodepine, stiv nakke, kvalme, oppkast, lysfølsomhet, forvirring, irritabilitet og søvnighet Forebygging.

Next

Vaksiner når du reiser utenfor Europa

meningokokk vaksine

Alternativ til vaksinering er at elevane kan kome innom Helsestasjon for ungdom torsdagane frå 1430-1630, eller oppsøke fastlege. Meningococcal vaccines - November 2011. Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring, eller tilsvarende aktivitet med økt risiko for meningokokksykdom, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Next

Tønsberg Reiseklinikk

meningokokk vaksine

Færre end 1 % af bærere vil udvikle meningokoksygdom. I tillegg bør du fortelle legen din hvis du har en lateksgummi allergi eller en historie med Guillain-Barre syndrom. Pediatr Infect Dis J 2013;32 4 :e170-7. Noe av det viktigste før et utenlandsopphold er å sørge for at man har gyldige vaksiner mot polio, difteri og stivkrampe. På basis af polysakkkarid kulhydrat, sukkerstof i bakteriens kapsel kan meningokokker inddeles i grupper: A, B, C, W135, X, Y, Z og 29E.

Next

Betydningen av meningitis vaksinen for barn

meningokokk vaksine

Disse vaksinene inngår i vaksinasjonsprogrammet i alle land. Pass på kvarandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du trur nokon av venane dine kan være sjuke, særleg dersom dei har nedsett bevisstheit. The changing and dynamic epidemiology of meningococcal disease. Der er dog som hovedregel ingen grund til at forsøge at lede efter eller behandle personer, der er raske bærere. Participation in activities that involve close contact with other adolescents over several days, partying, high alcohol intake, sharing bottles and cigarettes, active or passive smoking and general lack of sleep can increase the risk of infection and severe disease. Meningokokk B-vaksine er ikke anbefalt for reisende til noen av disse områdene.

Next

Tønsberg Reiseklinikk

meningokokk vaksine

Mer informasjon Informasjonen på helsenorge. Folkehelseinstituttet har oppdaterte data om den epidemiologiske situasjonen for invasiv meningokokksykdom i Norge, og vurderer fortløpende indikasjonen for vaksinasjon av risikogruppene, herunder ungdom. Most disease-causing meningococci belong to serogroups A, B, C, W, X or Y. Risikoen for å få disse sykdommene er i og for seg liten ved vanlige turistreiser, men dette er sykdommer man ønsker at alle skal ha oppdaterte vaksiner mot, og det er praktisk å ordne dette i forbindelse med reiser. Overføres av en mygg beslektet med den norske myggen anopheles egypti og man har hatt historisk hatt overføring av malaria i Norge under spesiell varm sommer og med smittet person på stedet. Disse skyldes næsten udelukkende gruppe A og gruppe W135.

Next

Hva er en Menactra vaksine? / code.clickcease.com

meningokokk vaksine

Hvorfor er det viktig å få vaksinert? Ofte er der ét eller flere af følgende faresignaler: Nakkestivhed, dvs. Omtrent 20 prosent av pasientene får varige følgetilstander som døvhet, hodepine, konsentrasjonsvansker og amputasjoner. Hvis bakterien er oppstått av kroppen i fremtiden, vil antistoffene allerede være på plass for å kjempe mot den og hindre den enkelte fra å utvikle sykdommen. Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Hver høst blir oppdaterte råd om vaksinasjon av ungdom lagt ut som nettsak på Folkehelseinstituttets nettside. Slike aktivitetar inkluderer tett samvær med andre ungdomar over fleire dagar, festing, høgt alkoholforbruk, deling av flasker og sigarettar, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. Ungdom i alderen 16—19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen.

Next