Palkkatodistus. Mitä liitteitä laitan päivärahahakemuksen mukaan? 2019-12-07

Lomakkeet

palkkatodistus

Palkkatodistuksessa tulee olla vakiintunut palkkatulo viimeisen 34 kalenteriviikon ajalta. Jos haet ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta, voit pyytää verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Tässä tapauksessa päivärahan määrä lasketaan koko vuoden palkoista, joten päiväraha saattaa pienentyä, jos henkilö on saanut viimeisimmät 26 viikkoa suurempaa palkkaa, kuin vuoden alussa. Jos et ole saanut kirjallista irtisanomisilmoitusta, pyydä työnantajaltasi kirjallinen selvitys irtisanomisilmoituksen antamisen ajankohdasta, työsuhteen päättymispäivästä ja irtisanomisen perusteista. Mikäli työaika työviikkojen aikana on vaihdellut, tarvitaan työttömyyskassaa varten tässä tilanteessa erilliset selvityksen viikkotyömääristä ja yleensä hyväksytään vain työnantajan laatima työtuntiselvitys. Todennäköisesti saat palkkakuiteistasi sähköiset kopiot vain palkanlaskijalta pyytämällä.

Next

Palkkatodistus

palkkatodistus

Jos ty√∂ntekij√§ll√§ on lomautuksen aikana k√§yt√∂ss√§√§n ty√∂n suomia luontoisetuja, on nekin mainittava ja niiden verotusarvo merkitt√§v√§ ja niist√§ ennakonpid√§tys toimitettava kuukausittain. Ilmoita hakemuksessasi aina my√∂s el√§kkeen hakemisesta tai el√§kehakemusta koskevasta valituksesta. Jos palkkalaskelma vaihtelee viikkoty√∂ajan vaihtelun seurauksena, eik√§ siit√§ selvi√§ tuntitietoja, on yleens√§ ty√∂tt√∂myyskassaa varten teht√§v√§ t√§ss√§ tilanteessa erillinen selvitys viikkokohtaisista ty√∂tunneista. Palkkatodistus saadaan siis ty√∂nantajalta ty√∂suhteen p√§√§ttyess√§ tai lomautuksen alkaessa ty√∂tt√∂myysetuutta varten. Jos palkkatodistuksessa tai ‚ÄĒlaskelmassa on ilmoitettuna kuluva vuosi ja edelt√§v√§ vuosi, voi ty√∂tt√∂myyskassa k√§ytt√§√§ laskelmaa p√§iv√§rahan m√§√§rittelyyn. P√§iv√§rahahakemuksen k√§sittelemiseksi tarvitsemme muutamia liitteit√§.

Next

Palkkalaskelma

palkkatodistus

Tällaisia etuja ovat esimerkiksi puhelinetu ja lounasetu. Todistuksessa tuleekin olla kaikki tulot vähintään 26 kalenteriviikon ajalta ennen työsuhteen päättymistä. Palkkatodistukseen vaadittavat tiedot Tavallisesti palkkatodistuksen tietoja vaatii työttömyyskassa, Kela tai molemmat. Mikäli selvitetään yksittäisen työntekijän tuloja, työnantajan on annettava työttömyyskassalle välttämättömät tiedot. Paperiset palkkakuitit on hyvä joko skannata tai kuvata vaikka puhelimella ja tallentaa talteen. Pidä siis huoli, että lähetät hakemuksen meille hyvissä ajoin ennen kolmen kuukauden määräaikaa.

Next

Palkkatodistus työttömyyskassaa varten

palkkatodistus

Jos työntekijä on lomautettu palkkatodistuksesta on käytävä ilmi lomautuksen alkamispäivä, lomautuksen päättymispäivä ja lomautuksen ajalle sijoittuvat vuosilomapäivät. Ohjepankin kohdasta, löytyy valmis palkkatodistus pohja, jonka esimerkiksi palkanlaskija voi lähettää kautta kätevästi suoraan työttömyyskassaan. Sen avulla laskemme päivärahasi suuruuden. Ajalta, jolta olet oikeutettu irtisanomisajan palkkaan, et voi saada ansiopäivärahaa. Jos palkkalaskelmista käy ilmi tarvittavat tiedot, käyvät ne palkkatodistuksesta. Sanalla palkkatodistus voidaan eri yhteyksissä viitata erilaisiin todistuksiin ja tilanteisiin, myös palkkakuittehin. Nämä tiedot toimittaa kuitenkin työnantaja.

Next

Mitä liitteitä laitan päivärahahakemuksen mukaan?

palkkatodistus

Tässä artikkelissa keskitymme kertomaan, mikä palkkatodistus on työttömyyden tai lomautuksen alkaessa, ja miksi se on tärkeä dokumentti. Verottajan ohjeiden mukaisesti veroprosentti on vähintään 25, jos etuutta verotetaan palkan veroprosentilla. Palkkatietojen lisäksi palkkatodistuksesta tulee näkyä sinulle maksetut lisät ja korvaukset, kuten lomakorvaukset. Työnantajat voivat käyttää tätä palvelua esim. Jos sinut on irtisanottu, liitä hakemukseen irtisanomisilmoitus.

Next

Lomakkeet

palkkatodistus

Palkkatodistukseen vaaditaan usein myös tiedot luontoiseduista, kuten puhelinedusta. Palkkatodistus on yksi tärkeimmistä liitteistä. Palkkalaskelmaa voidaan käyttää palkkatodistuksena, jos siitä käy ilmi vaadittavat tiedot. Ansiopäivärahaa maksettaessa siitä vähennetään verot. Vuoden alussa verottaja toimittaa meille automaattisesti kaikkien jäsentemme verotiedot. Suosittelemme tätä lähettämistapaa sähköpostin sijasta.

Next

Lomakkeet

palkkatodistus

Työnantajan on täytettävä palkkatodistukseen työsuhteen kesto, alkamis- ja loppumispäivämäärä, ammattisi sekä työnantajan yhteyshenkilö. Sivun alaosasta löytyvät tulostettavat hakemuslomakkeet. Työttömyyskassa voi usein tarvita myös vapaaehtoisesti ilmoitettaviksi määriteltyjä tietoja. Yleensä palkkatodistus täytyy olla vähintään viimeisen 34 viikon ajalta. Palkkatietojen osalta vaaditaan myös muun muassa lomarahojen ja lomakorvausten määrät sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Vaatimukset ja oikea menettely kannattaa siis tarkistaa työttömyyskassastasi ja Kelasta työttömyyden tai lomautuksen alkaessa.

Next

Palkkatodistus

palkkatodistus

Palkkatodistukseen löytyy netistä paljon valmiita pohjia, joihin työnantaja täyttää vaaditut tiedot. Tällöin tiedot tarvitaan edellisen lomautuksen jälkeen ajalta 1. Myös irtisanomistilanteissa saatamme tarvita työsopimusta, kun arvioimme oikeuttasi irtisanomisajanpalkkaan. Alennetun palkan aikaa ei lueta 26 viikkoon. Päivärahamaksun osuus 0,82% bruttopalkasta 2016 pitää laskea ja ilmoittaa palkkalaskelmassa, jos ennakonpidätys on pidätetty. Yleensä tähän hyväksytään vain työnantajan laatima työtunti selvitys. Voit lähettää enintään 5 liitettä kerrallaan ja niiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 5 megatavua.

Next

Lomakkeet

palkkatodistus

Tarvittavat liitteet vaihtelevat jonkin verran tilanteesi mukaan. Työnantajasi antaa palkkatodistuksen työsuhteen päättyessä tai lomautuksen alussa, jotta voit hakea työttömyysetuutta. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen lomautettua, työvoimatoimistoon ei tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti, vaan lomautuksen ilmoittaminen työvoimatoimistoon ja työttömyyskassaan tehdään niin sanotulla yhteislistalla. Työttömyyskassa ei voi käyttää palkkatodistusta, jossa on ilmoitettuna tiedot koko kuluvalta ja edelliseltä vuodelta. Näiden tilanteiden lisäksi Kela vaatii työnantajalta palkkatodistuksen esimerkiksi vanhempainvapaalle jäädessä.

Next