Åpen dag ntnu. Åpen dag NTNU i Trondheim 2019-12-01

Studiekalender for NTNU

åpen dag ntnu

Etter tre år har du en yrkesutdanning og er klar for arbeidslivet. » , undersøke prøver med ulike mikroorganismer og gjøre en etanol-analyse ved hjelp av gasskromatografi. Tilgjengeliggjøring kan også bidra til økt tverrfaglig forskning, nyskaping og økonomisk vekst. Besøk oss for å høre inspirasjonsforedrag, se prosjektoppgaver og snakke med studenter, lærere og linjeforeningene MiT og Logitas. Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomært nivå. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Next

code.clickcease.com

åpen dag ntnu

Maskiningeniør passer for deg som vil designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr. Oppmøtested: Er helse viktig for deg? Et fly må bygges av materialer som et lette og sterke og batterier må bestå av et material som kan lagre mye energi og lades ut fort. På Åpen dag får du besøke marintekniske laboratorier og være med på ulike aktiviteter. Then working with cement can be also an interesting subject for you? Interesting blog post in , written by who is a Postdoctoral researcher at our department Read the post Narjes Jafariesfad at the lab Publisert Forfatter Kategorier , , , Stikkord , -I see a very bright future. Bygg- og miljøteknikk utdanner bygningsingeniører for fremtidens Norge.

Next

petroleumsfag

åpen dag ntnu

» , undersøke prøver med ulike mikroorganismer og gjøre en etanol-analyse ved hjelp av gasskromatografi. Hvordan jobber egentlig en hacker? Det er installasjoner på havbunnen, biler, båter, mobiltelefoner, fly, satellitter og romraketter. Studiet har to studieretninger: Produktdesign, som omfatter målrettet design av fysiske produkter, og interaksjonsdesign som fokuserer på samspillet mellom teknologi og mennesker. På Åpen dag vil du få høre mer om noe av det vi holder på med, studiemiljøet, valgmuligheter og hva du kan bli når du går ut hos oss. Informasjon om program og påmelding kommer i desember. Eller kanskje løse verdens miljøproblemer? Eller kanskje du vil vite hvordan livet til en språk- og litteraturstudent ser ut? Oppmøtested: Ved institutt for språk og litteratur kan du studere interessene dine! Vi trenger radikalt nye løsninger og idéer. Vil du aktivt være med på å forme fremtidens bærekraftige produkter, tjenester og samfunn? På Åpen dag vil du få lære mer om hva matteknologer holder på med, hvordan det er å studere matteknologi og hvilke jobbmuligheter studiet gir deg.

Next

petroleumsfag

åpen dag ntnu

Et slikt miljø kan vokse ut av eksisterende fagmiljø på åpen publisering og kompetansen som opparbeides gjennom arbeid med forskningsdata. Læreryrket innebærer nær kontakt med barn og ungdom i ulike aldre, noe som krever et kaldt hode og et varmt hjerte. Det vil bli muligheter til å prøve mye forskjellig, snakke med studentene ved de ulike utdanningene, delta på forelesninger og omvisninger. Det vil være behov for en mer inngående analyse av behovene til hvert fagmiljø knyttet til informasjon og praktisk tilrettelegging. I denne løypa vil du få informasjon om bachelor-studiet, møte kunststudenter og lærere samt besøke galleri, atelierer og verksteder ved akademiet. Hvilket campus er avhengig av hvilken løype du velger. The next year the students are going to develop a robotic drilling rig for fully autonomous drilling.

Next

petroleumsfag

åpen dag ntnu

En slik løsning bør samordnes med nasjonale og internasjonale systemer og løsninger og i minst mulig grad basere seg på egenutviklede løsninger. Som for Open Access , er tanken at også forskningsdata og -resultater som er frembrakt med offentlig finansiering skal være tilgjengelig for forskningssamfunnet og allmennheten i størst mulig grad. Vurderer du å studere arkitektur? Informasjonsarbeid Det jobbes for tiden med å utvikle en nasjonal løsning for håndtering, arkivering og deling av data. Det kan også være kneproteser og kunstige hjerteklaffer. Besøk oss for å få et innblikk i de forskjellige utdanningene og hva de kan tilby. Da kan sivilingeniørstudiet i Industriell kjemi og bioteknologi være noe for deg. Vi kommer også til å ta fram en rekke modeller og testutstyr for kule demonstrasjoner! Borekrone Elever svarte på konkurrasen vår, «hvor mye veier denne borekronen? På stand fikk elevene prøve mikroskopering, se på mineraler, borekjerner og råolje.

Next

Åpen dag på NTNU i Trondheim 2019

åpen dag ntnu

Oppmøtested: Foran , Høgskoleringen 1, hvor det går egen kostnadsfri buss til Tyholt kl. Deltakerne jobber sammen for å løse oppgavene. I løpet av de to første studieårene får du en bred innføring, mens du i siste studieår velger en av våre spennende spesialiseringer. Bli med på en spennende reise innen flere av biologiens store tema: Klima, biodiversitet, forurensing og bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Du får omvisning i våre rikholdige laboratorier, høre inspirasjonsforedrag, se studentprosjekter, spise lunsj på samfunnet og høre om aktivitetene til linjeforeningene Smørekoppen og Hybrida.

Next

Studiekalender for NTNU

åpen dag ntnu

Hvordan skaper man nye produkter? Dette og mye mer kan du få svar på gjennom korte presentasjoner og møter med studenter og forskere fra geografi, pedagogikk, rådgivning, psykologi, sosialantropologi, barnevern, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap og samfunns- og idrettsvitenskap. Husk å krysse av boksen nederst i påmeldingen om du vil være med på lunsj og opplegg på Samfundet! I denne løypa får du møte studenter fra fagene våre som blant annet vil fortelle om utvekslingsmuligheter og utenlandsopphold, og hvorfor språk- og litteraturkompetanse er viktig i arbeidslivet. Etter tre år har du en yrkesutdanning og er klar for arbeidslivet. Dette kan bidra til økt etterprøvbarhet og transparens av forskningsmetoder og resultater samt ressursbesparelser ved at data kan brukes flere ganger og i ulike sammenhenger. Du får prøve deg på caser som du kan møte på som lærer ute i skolen. I studiet inngår emner innen kjemi, fysiologi, anatomi, mikrobiologi og bioteknologi. Her får du en fremtidsrettet utdanning med mulighet til å spesialisere deg innenfor kjemi, bioteknologi, kjemisk prosessteknologi eller materialteknologi.

Next

petroleumsfag

åpen dag ntnu

Koding av trafikklys: På laben skal du, hjelp av en datamaskin, lys og ledninger, lage ditt eget trafikklys. Alt i fra datamaskinen eller mobiltelefonen du leser dette på, klærne du har på deg til vingene på et fly er et resultat av materialteknologi. Er du nysgjerrig, glad i realfag og har kritisk sans? Are you interested in cooking and trying new recipes? Kjemiske reaksjoner Oppmøtested: Lurer du på hvorfor stoffer virker som de gjør? Hvordan blir man en god barnevernspedagog og hva gjør egentlig en sosialantropolog? Hvordan anvendes disse ressursene — og hvordan bør de anvendes? Møt våre studenter og undervisere, og bli kjent med de ulike studieprogrammene og mulighetene til å spesialisere deg i de fagområdene du er mest interessert i! I denne løypa vil vi ta deg gjennom ulike poster og aktiviteter der du får oppleve litt av hvordan en lærers hverdag kan arte seg. Denne løypen gir deg et innblikk i våre fag innen kjemi og bioteknologi, og hvilke muligheter studiet gir deg for jobb og videreutdanning. Du kan melde deg på via følgende link: Selve opplegget er gratis og alt du må sørge for er å komme deg til Trondheim og campus. Hva kan jeg velge mellom? For å vite hvordan man beskytter seg på nett, er det viktig å vite hvordan ting går galt.

Next

Åpen dag NTNU i Trondheim

åpen dag ntnu

I tillegg får du informasjon om studieprogrammet marin teknikk, studentlivet på marin og om de mange jobbmulighetene som finnes for en sivilingeniør i marin teknikk. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon. I denne løypen vil få vite mer om hva en arkitekt jobber med. Målet er å forstå hvordan biologiske prosesser og organismer fungerer, og å utvikle metoder for produksjon av biomolekyler. Du vil få støpe din egen tinnsoldat for å oppleve hvordan metall er i både flytende og fast form, samt få en kort presentasjon om hvordan studiet er bygd opp og hva du kan jobbe med som materialteknolog — velkommen til studiet «Sivilingeniør innen materialteknologi»! Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hos oss på Åpen dag vil du få utforske noen av materialene som kan revolusjonere fremtidens hverdag som solceller og superledere, og lære mer om hvordan man kan leke med varme, vibrasjoner og strøm for å overføre energi til en annen form. Hvem er det som lager kart og hvordan blir man en såkalt politisk ekspert? Denne informasjonen skal være tydelig og lett å finne.

Next

NTNU Open Data

åpen dag ntnu

Dette er en nyttig og interessant måte å lære om naturen og om de geologiske prosessene, og er svært populær blant studentene. På denne siden kan du se programmet i 2019. Du vil også utføre laboratorieoppgaver som demonstrerer ulike kjemiske reaksjoner og bioteknologiske metoder. Tilbakevendende spørsmål som har bekymret og inspirert religiøse grunnleggere, profeter og spirituelle personer i årtusener. Da er dette løypen for deg.

Next