Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. MINUN VAHVUUTENI : Positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet varhaiskasvatuksen työvälineinä 2019-12-06

MINUN VAHVUUTENI : Positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet varhaiskasvatuksen työvälineinä

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Tämä on hyvä muistaa positiivisessa pedagogiikassa. Sopii hyvin tulostettavaksi kahvihuoneeseen tai muuhun näkyvään paikkaan muistutukseksi ryhmän aikuisille. Myönteiset tunteet avartavat älyllisiä, kehollisia ja sosiaalisia voimavarojamme ja kapasiteettiamme. Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline. Löydät linkin kautta testit sekä aikuisille, että 10-17 -vuotiaille lapsille nuorille. Olet uskomattoman inspiroiva ja lämminhenkinen ihminen. Luokassa tai vertaisryhmässä on harvoin kahta täysin samanlaisin vahvuuksin olevaa oppilasta.

Next

Koulutukset

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Suosituimmat koulutusten aiheet pääset kurkkaamaan. Parasta antia itselleni oli lukuisien varhaiskasvatuksen työntekijöiden haastattelut ja kirjoitukset positiivisen pedagogiikan käytöstä, joita on ripoteltu pitkin kirjaa. Samoin yhdessä perheen kanssa kannattaa illallisen ääressä pohtia päivän hyviä hetkiä Tähtihetket -harjoite, Seligman 2011. Niiden avulla niin positiivisen pedagogiikan ensikertalainen kuin kokeneempi konkari saa ideoita, kuinka lisätä oppimismotivaatiota sekä omaa ja oppilaiden hyvinvointia. Kirjatkaa ilopisteet vihkoon selkein lausein, mielellään niin kuin lapset ne kertovat: Jaakko tuli iloiseksi, kun Vertti teki hänelle hiekkakakkuja. Hänen ohjaajansa on työskennellyt erityisluokanopettajana oppilaille, joilla on suuri erityispedagogisen tuen tarve. Positiivinen pedagogiikka on pedagoginen suuntaus, joka pohjautuu positiivisen psykologian viitekehykseen.

Next

Iloa varhaiskasvatukseen!

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Usein niissä työyhteisöissä, joissa positiivista pedagogiikkaa käytetään, ilmapiiri ja vuorovaikutus paranevat, merkityksellisyys ja työn imu kasvavat sekä työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa. He ovat kuin puhjenneet kukkaan ja kokivat suurta paloa työhönsä. Ilovihkon Ilopisteet Ilopisteillä harjoitellaan huomaamaan hyvät hetket arjessa. Dialogi osallistujien kanssa oli nimenomaan keskeinen voima. He tutkailevat asioita ja ilmiöitä oman arkensa ja koulutusalansa näkökulmasta.

Next

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksen keskiöön

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Kirjassa on harjoituksia ja toteutettavaa pitkäksi ajaksi. Voi aloittaa suoraan jo ehdotetuista harjoituksista ja lähteä sitten etsimään lisää tai kehittämään omia versioita supervoimien toteuttamiseen. Haluatko tilata Eliisan kouluttamaan omaa työyhteisönne? Tuotokset ovat syntyneet suomen kielen ja viestinnän kursseilla, jotka kuuluvat opiskelijoiden kielikoulutukseen. Keskeistä on myös avata uusia näkökulmia opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointia koskevaan keskusteluun ja edistää osallistujien kykyä vahvistaa omia voimavarojaan ja työiloaan positiivisen psykologian keinoin. Myönteisten tunteiden kokemisen seurauksena yhteydet aivoissa lisääntyvät ja näin syntyy uusia toimintamahdollisuuksia. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Vahva empiirinen tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että positiivinen pedagogiikka todellakin sytyttää kirkkaimpia tähtiä - niin pieniä lapsia kuin aikuisiakin.

Next

Positiivinen pedagogiikka

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Kirjaa maustavat varhaiskasvattajien tarinat, joissa he kuvaavat omaa matkaansa positiivisen pedagogiikan parissa. Kiellot ja käskyt saattavat vähentää ei-toivottua käytöstä, mutta ne eivät kartuta lapsen valmiuksia toimia rakentavammin tulevissa tilanteissa. Viime lukuvuonna ohjaaja ja eräs luokanopettaja päättivät yhdistää luokkansa. Aloittamalla 7-10 tärkeimmästä, sanasto tulee itselle luontevaksi. Tavoitteena yhteisopettajuus — Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Myönteiset tunteet lisäävät nuoren hyvinvointia tässä hetkessä. British Journal of Special Education, 36 3 , 162-172.

Next

Iloa varhaiskasvatukseen!

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Kun innostut itse, innostat myös oppilaita! Innostun ihmisten kohtaamisesta, vahvuuksien tutkimisesta ja mielensähyvittäjien kulttuurin mahdollistamisesta. Ota minuun yhteyttä ja kerro toivomanne ajankohta, paikkakunta, kesto ja arvoitu osallistujamäärä, niin teen teille tarjouksen! Suomessa hyvinvointitaitojen opettamista tutkitaan Helsingin opettajien koulutuslaitoksella. Vakuutuin siitä, että positiivinen pedagogiikka toimii. Meistä jokaisella on mahdollisuutemme levittää kauaskantoista hyvää. Lomake sisälsi myös kaikkien 16 luonteenvahvuuksien lyhyet määritelmät.

Next

MINUN VAHVUUTENI : Positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet varhaiskasvatuksen työvälineinä

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Blogissa Oulun yliopiston opiskelijat tuovat esille opiskelijaelämää, tutkimustaan, osaamistaan ja mielipiteitään. Sen myötä mahdollistuu niin tavoitteellinen oppiminen kuin koulussa viihtyminen. On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia -Frederick Douglass Opetushallituksen julkaisema Varhaiskasvatusuunnitelman perusteet 2016 korostaa lapsen sensitiivistä kohtaamista ja myönteistä kokemusta kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Ensimmäisen tapauksen aihe on Konsultaatio ja toisen Yhteisopetus. Mari Puttonen Koulutusvastaava Opettajan Tietopalvelu mari. Esimerkiksi neuvottelujen on havaittu onnistuvan parhaiten ihmisiltä, jotka ovat ystävällisellä ja yhteistyöhaluisella asenteella Fredrickson, 2011.

Next

Koulutukset

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Eliisa on kouluttanut paljon opetus- ja kasvatushenkilöstöä perhepäivähoitajista lukion rehtoreihin. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa - Kuinka toimin käytännössä Kirja tarjoaa konkreettisia toimintamalleja ja ideoita siitä, miten positiivista pedagogiikkaa kaikessa monipuolisuudessaan voidaan varhaiskasvatuksessa toteuttaa. Siksi sen soisi saavan entistä enemmän tilaa työotteena varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, sillä jokaisessa yksilössä oleva hyvä ansaitsee tulla nähdyksi ja vahvistetuksi. Haluat tuntea lapsen vielä paremmin, ymmärtää häntä vielä syvemmin ja välittää hänestä vielä aiempaa enemmän. Miten sinä katsot itseäsi, entä toista? New York: Simon and Schuster.

Next

Leskisenoja, Eliisa : Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Se on totta ja erittäin tärkeä tavoite. Kirja on erittäin sujuva lukea ja sopivan pituinen noin 200 sivua. Huomaa Hyvä-kirjan ja toimintakorttien lisäksi tarjolla on Maaretta Tukiaisen Hyvän mielen taidot — kirja ja Hyvän mielen-kortit sekä inspiraatiokortit. Opetusta voidaan soveltaa kaikkeen oppilaitoksessa tapahtuvaan kasvatustyöhön. Mitä läheisempi lapsi on, sitä enemmän hänelle toivoo hyvää.

Next

Koulutukset

positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Muistuta lapsia ilopisteistä päivän aikana, kun huomaat myönteisiä hetkiä. Opetuksen keskiössä on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Kun nuori harjoittelee huomaamaan omat onnistumisensa, kokemukset muuttavat häntä pysyvästi vahvemmaksi ja toipumiskykyisemmäksi. Kirjan työkalupakki koostuu lukuisista erilaisista harjoituksista, pedagogisista käytänteistä, luokkarutiineista ja työtavoista. Silloin en osannut edes aavistaa, millainen mullistava vaikutus tällä tulisi olemaan.

Next