Skå festplats. Hitta hit Skå Festplats 2019-12-27

Skå Festplats & Bygdegård Skå Festplats

skå festplats

Livsstil och tidsanda har förändrats under de närmare 60 år som gått sedan Skå Bygde­gårdsföreningen startade. Intresset för bygdegårds­verksamheten och allmänna sommar­fester med dans avtog dock alltmer. Det första man tog sig an var att bygga Skå festplats. Nu verkar det vara slut med det också. Grannsocken Sånga hade ju två stycken. Sommaren 2014 — 60 år senare — slår vi upp portarna och välkomnar till en underbar sommar fylld av dans, scenkonst och musik!.

Next

Hitta hit Skå Festplats

skå festplats

Skå Idrottsklubb och Skå Bygdegårdsförening har alltid haft ett bra samarbete. Samlingslokaler var det inte så gott om och Skå skola lämpade sig inte för fester. Det fanns stora planer på hur kommu­nen skulle utvecklas. Bergalund, Bellmansro eller i Eneby. Vid ett möte mellan kommunalnämnd och föreningar den 21:a januari 1951 fattades beslut att bilda Skå Bygdegårds­förening. Redan tidigt då Skå festplats kommit till, var idrottsklubben en av de flitigaste hyresgästerna. Ett önskemål bland invånarna i Skå var att ordna en allmänt tillgänglig lokal och en festplats.

Next

Hitta hit Skå Festplats

skå festplats

Han hade inga arvingar utan testamenterade en stor del av sin kvarlåtenskap till Skå Bygdegårdsförening. Arvet och Skå sockens bidrag gjorde markköp möjligt. Richard Johansson var en byggmästare som hade tjänat samman en del pengar. Europa var illa sargat, men framtidstron växte sig allt starkare efter freden. Medlemmarna ställde upp med arbete, man röjde och göt plintar för dansbanan under hösten 1954 och redan sommaren 1955 kunde man ta den i bruk. Resulterade blev att Färingsö Kommun bildades år 1951.

Next

DEEREST

skå festplats

Klubben har hållit fast vid att arrangera midsommarfest varje år fram till 2007. . . . . .

Next

DEEREST

skå festplats

. . . . . .

Next

DEEREST

skå festplats

. . . . . . .

Next

Skå Festplats & Bygdegård Skå Festplats

skå festplats

. . . . . . .

Next

Hitta hit Skå Festplats

skå festplats

. . . . .

Next