Spsm fortbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten fortbildning 2020-01-16

Kurser och aktiviteter

spsm fortbildning

Övrigt Obligatorisk kurslitteratur: Rödbroe, I. Det fördjupar vi oss i under konferensen Utmaningar för elevhĂ€lsan. . Kursen bygger till stor del pĂ„ ett kollegialt lĂ€rande dĂ€r frĂ„gestĂ€llningar tas upp och diskuteras gemensamt pĂ„ ­­kursforum. Som deltagare fĂ„r du kĂ€nnedom, förstĂ„else och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgĂ€nglig lĂ€rmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med dövblindhet.

Next

Skolkompassen

spsm fortbildning

Skolkompassen Ett pedagogiskt kartlÀggningsmaterial för dig som möter elever som har svÄrt att navigera i skolan I varje klass finns elever med ojÀmna förmÄgor. Syfte Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser Àr att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgÄngspunkt i ett tydligt barnrÀttsperspektiv. Hon Àr medförfattare till ett flertal böcker om autismspektrumtillstÄnd och VÀrsta bÀsta jobbet - att arbeta som resurs för elever med autism och adhd, Gothia Fortbildning. Kommunikation och medfödd dövblindhet I. Under den hÀr rubriken hittar du information om och som myndigheten erbjuder. Hur skapas en tillgÀnglig lÀrmiljö. Kostnadsfria förelÀsningar med Kristina Alexanderson Kristina Alexanderson Àr ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter pÄ arbetet med digital kompetens i skolan.

Next

Skolkompassen

spsm fortbildning

AnvÀnd lÀnken Glömt lösenordet och följ instruktionerna. Prognoserna ska kommenteras bÄde i förhÄllande till föregÄende prognostillfÀlle och i förhÄllande till budgeten. Vill du se exempel pÄ vad som avhandlas under en fortbildningsdag? Anslaget fÄr Àven anvÀndas för utgifter för myndighetens verksamhet, produktionsstöd för lÀromedelsframstÀllning och visst internationellt samarbete. VÄr myndighet Àr en samarbetspartner och bidrar med kunskap och kompetens till förskolor, skolor och vuxenutbildningar i hela landet. Under tvÄ dagar fÄr du en nyanserad bild av psykisk ohÀlsa samt kunskap och verktyg för att arbeta vidare inom elevhÀlsan för elevernas bÀsta.

Next

Konferensen Utmaningar för elevhÀlsan

spsm fortbildning

Du hittar Àven samt annat material som hjÀlper dig i det pedagogiska arbetet. Konferensen vÀnder sig till hela elevhÀlsoteamet och framförallt till skolkuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer. Hur fÄr man med sig all skolpersonal i ett hÀlsofrÀmjande och förebyggande elevhÀlsoarbete kring psykosociala frÄgor? I boken Skolkompassen finns alla de verktyg som behövs för att göra en pedagogisk utredning beskrivna som ett sjökort som ska stödja och lotsa den enskilda eleven. Du kan sedan logga in direkt med ditt nya lösenord. Anslagsposten fÄr belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen 1991:931 om statsbidrag till sÀrskilda insatser pÄ skolomrÄdet. Hur skapar vi en skolkultur genomsyrad av vÀrme, respekt, omtanke och glÀdje? Redovisningen ska ske enligt nÀrmare instruktion frÄn Statskontoret.

Next

Regleringsbrev 2019 Myndighet Specialpedagogiska skolmyndigheten

spsm fortbildning

Återbetalda medel nĂ€r det gĂ€ller bidrag med Ă„terbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget. IntĂ€kterna ska sĂ€rredovisas i Ă„rsredovisningen. Hon driver ElevhĂ€lsokonsulterna dĂ€r hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lĂ€rmiljöer, handledning och fortbildning. UtifrĂ„n den hĂ€lsofrĂ€mjande satsningen Alla med frĂ„n Skolverket samt en modell med fokus pĂ„ styrkor fick vi konkreta verktyg för ett framgĂ„ngsrikt vĂ€rdegrundsarbete. Vill du utveckla din digitala kompetens? Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Myndigheten fĂ„r enligt 32 § förordningen 2011:130 med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter dĂ€r avgifts- inkomsterna disponeras av myndigheten.

Next

Skolkompassen

spsm fortbildning

Vill du gÄ nÀsta gÄng? All individbaserad statistik ska redovisas med en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns sÀrskilda skÀl som talar emot detta. Vi pÄ Internetstiftelsen ett antal lÀrarfortbildningstillfÀllen kring digital kompetens. UtgÄngspunkten i stödet Àr att alla barn, elever och vuxenstuderande ska fÄ en lÀrmiljö som ger bÀsta möjliga förutsÀttningar för alla, oavsett funktionsförmÄga. Workshoppen utgick frÄn konkreta teman i ett arbetssÀtt dÀr de förbyggande elevhÀlsoinsatserna sker i klassrummet med utgÄngspunkt i elevernas vardag. För övrig avgifts- belagd verksamhet Àr det ekonomiska mÄlet att intÀkterna delvis ska tÀcka kostnaderna. Du har möjlighet att stÀlla egna frÄgor eller lÀsa andras frÄgor med tillhörande svar via vÄr tjÀnst. Hur fÄr vi till en skola och arbetsplats dÀr elever och personal trivs och mÄr bra? Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar, svarar pÄ frÄgor och erbjuder kompetensutveckling.

Next

Specialpedagogiskt stöd

spsm fortbildning

Den hÀr inspirationsförelÀsningen utgick frÄn ett samverkansprojekt dÀr unga, som av olika anledningar stÄr utanför skola och arbetsmarknad, stÀrks i tron pÄ sig sjÀlva och framtiden. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna. Du kan ocksÄ tillhöra barn- och elevhÀlsa. Hon driver ElevhÀlsokonsulterna dÀr hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lÀrmiljöer, handledning och fortbildning. Skolkompassen kan anvÀndas frÄn grundskola till högre studier och vÀnder sig till lÀrare och övriga yrkesgrupper inom skolans vÀrld som möter elever med ojÀmna förmÄgor. Hur gÄr man frÄn att vara en arbetsplats prÀglad av anmÀrkningar frÄn Skolinspektionen avseende undervisning, lÀrande, trygghet och studiero till att bli en skola dÀr elever och personal trivs och mÄr bra? ErsÀttning frÄn hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem inom specialskolan lÀmnas ocksÄ enligt förordningen om ersÀttning för elever i specialskolan.

Next

Glömt lösenord

spsm fortbildning

JĂ€mstĂ€lldhetsintegrering Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019—2022 vid nedanstĂ„ende prognostillfĂ€llen. Med utgĂ„ngspunkt i ungdomars tolkning av enkĂ€tfrĂ„gor om psykisk hĂ€lsa nyanserade förelĂ€sningen bilden av en skenande psykisk ohĂ€lsa. Se mer information under Övrigt. Kursen behandlar ocksĂ„ skillnaden mellan medfödd och förvĂ€rvad dövblindhet samt de pedagogiska konsekvenserna av en kombinerad syn- och hörselnedsĂ€ttning. Dessutom kan du ta del av samt de som styr arbetet i förskola och skola. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd frĂ„n Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillĂ€mpa barnets rĂ€ttigheter i verksamheten. AnmĂ€lan Ă€r bindande men ej personlig.

Next