Spsm lediga jobb. Jobba hos oss 2019-12-01

Jobba hos oss

Spsm lediga jobb

Skötare, Ekeskolan Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Isudde som skötare vid Ekeskolan. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10. Här kan du hitta intervjuer med några av våra anställda: Goda arbetsvillkor Skolinspektionen genomför regelbundet undersökningar av arbetsvillkoren utifrån medarbetarnas perspektiv. Lärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Melihat Dogan som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-11. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-24.

Next

Jobb : Specialpedagogiska skolmyndigheten

Spsm lediga jobb

Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25 Lärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Kindgren som lärare vid Birgittaskolan. Lärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Evy Matei Siira som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10. Elevassistent Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Karlsson som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Driftansvarig för lokaler Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Torbjörn Haglöf som Driftsansvarig för lokaler vid Skolstödsenheten. Ansökan och beslut om mottagande i specialskolan För att ditt barn ska få gå i specialskola krävs att du som vårdnadshavare skickar in en ansökan med tillhörande obligatoriska handlingar som visar att ditt barn har rätt till specialskola.

Next

Jobba i Östersunds kommun

Spsm lediga jobb

Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08. Elevassistent, Manillaskolan Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lydia Tebibel som elevassistent vid Manillaskolan. Lärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Carlsson som lärare vid Vänerskolan. Lärare åk 4-9 Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarzyna Hedlund som lärare åk 4-9 inriktning Ma och No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-16. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-02.

Next

Lediga Jobb

Spsm lediga jobb

De 150 senaste lediga jobben visas i denna lista. På underliggande sidor kan du också se vilka tjänster som är lediga och beslut om tillsatta tjänster. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-28. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-27. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27. Logga in och klicka på soptunnan till vänster om rubriken till den tjänst du har sökt.

Next

Jobba i Östersunds kommun

Spsm lediga jobb

Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18. Processerna är också till för att våra uppgifter ska utföras på ett effektivt, likvärdigt och rättssäkert sätt oavsett vilken av våra avdelningar som berörs. Teckenspråkstolk Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Jensen som Teckenspråkstolk vid skolstödsenheten Birgittaskolan. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-05. Elevassistent Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Kourri som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Förskollärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Caroline Rådbjer som förskollärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-02.

Next

Tillsatta tjänster

Spsm lediga jobb

Elevassistent Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Isaksson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-07. . Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-23. Vi tar inte emot ansök­ningar via e-post eller brev. Biträdande enhetschef Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tomas Nimreus Silferswärd som biträdande enhetschef vid Rättsenheten. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Next

Jobb : Specialpedagogiska skolmyndigheten

Spsm lediga jobb

Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-20. Lärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Håkansson som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Vår verksamhet finns i hela Sverige. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02. Lärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Thorbjörn Andersson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Verksamhetsansvarig Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alf Snällfot som verksamhetsansvarig lokalförsörjning vid Samordningsenheten. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Next

Jobba hos oss

Spsm lediga jobb

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange diarienummer. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-01. Elevassistent Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Johansson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Logoped Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikaela Boberg som logoped vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet. Elever som går på våra skolor erbjuds en miljö som ger dem möjlighet till delaktighet och utveckling. Speciallärare Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annie Goebel som speciallärare på Kristinaskolan.

Next

Jobba hos oss

Spsm lediga jobb

Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-24. Elevassistent Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carl Daxberg som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10. Elevassistent Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Carola Tenor som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Next

Tillsatta tjänster

Spsm lediga jobb

Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-17. Elevassistent Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gith Lindström som elevassistent vid Östervångsskolan Lund. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29. Det finns en säkerhetsinställning i systemet som gör att du loggas ut om du stannar för länge på varje fråga, längre än 40 minuter. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19. Lärare i teckenspråk Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mimmi Granat som lärare i teckenspråk vid Vänerskolan. Boendepersonal Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabeth Sahlström som boendepersonal vid Vänerskolan.

Next