Stabekk videregående skole. Stabekk videregående skole 2019-12-15

Skoleporten

stabekk videregående skole

Før brannen hadde skolen bare 3 etasjer og et bratt saltak - lik Jar barneskole. Skolen var det eneste i Bærum inntil ved Sandvika ble innviet like før krigen. Stabekk videregående skole ligger vegg i vegg med. . Den ligger ved mellom og Nedre , med 500 meter til. Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter Elevdemokrati og medvirkning Stabekk videregående skole 3,7 3,7 3,6 Akershus fylke 3,5 3,6 3,5 Nasjonalt 3,6 3,6 3,6 Trivsel Stabekk videregående skole 4,5 4,6 4,3 Akershus fylke 4,3 4,3 4,2 Nasjonalt 4,3 4,3 4,2 Utdanning og yrkesveiledning Stabekk videregående skole 3,9 4,1 3,7 Akershus fylke 3,5 3,7 3,4 Nasjonalt 3,5 3,6 3,4 Mestring Stabekk videregående skole 4,0 4,2 3,8 Akershus fylke 4,0 4,0 3,9 Nasjonalt 4,0 4,0 3,9 Felles regler Stabekk videregående skole 4,4 4,4 4,3 Akershus fylke 4,2 4,2 4,2 Nasjonalt 4,2 4,2 4,2 Faglig utfordring Stabekk videregående skole 4,5 4,5 4,5 Akershus fylke 4,3 4,2 4,5 Nasjonalt 4,3 4,2 4,4 Vurdering for læring Stabekk videregående skole 3,4 3,6 3,1 Akershus fylke 3,5 3,6 3,3 Nasjonalt 3,5 3,6 3,3 Motivasjon Stabekk videregående skole 3,7 3,8 3,5 Akershus fylke 3,7 3,7 3,6 Nasjonalt 3,7 3,8 3,7 Støtte fra lærerne Stabekk videregående skole 4,2 4,4 4,0 Akershus fylke 4,1 4,1 4,0 Nasjonalt 4,1 4,2 4,1 Støtte hjemmefra Stabekk videregående skole 4,2 4,3 4,0 Akershus fylke 4,0 4,0 4,0 Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 Læringskultur Stabekk videregående skole 4,2 4,2 4,3 Akershus fylke 4,0 3,9 4,0 Nasjonalt 4,0 4,0 4,0.

Next

Skoleporten

stabekk videregående skole

Skolens fane er en hjort under et asketre Yggdrasil. Da skolen het Stabekk Gymnas hadde den i mange år to klasser med reallinje på hvert trinn i tillegg til en naturfaglinje og en engelsklinje. Skolens motto på fanen er «Ask veit eg standa». Under krigen brukte motstandsbevegelsen loftet til sending og mottak av radiosendinger. Skolen fikk da bygget på den 4. Russemerket for skolen er en hjort. Før niårig grunnskole ble innført, hadde skolen 3-årig realskole med mulighet for å begynne i gymnaset etter 2 år på realskolen.

Next

Skoleporten

stabekk videregående skole

I desember 1954 brant taket og den øverste etasjen 3. . . . . . .

Next

Skoleporten

stabekk videregående skole

. . . . .

Next

Voksenopplæring

stabekk videregående skole

. . . . . .

Next

Stabekk videregående skole

stabekk videregående skole

. . . . . . .

Next

Stabekk videregående skole

stabekk videregående skole

. . . . . .

Next

Voksenopplæring

stabekk videregående skole

. . . . . .

Next

Skoleporten

stabekk videregående skole

. . . . . . .

Next