Svak kryssord. Kittys oppgaver 2019-12-07

Kittys oppgaver

svak kryssord

På den måten glemmer aldri elevene hvordan man setter opp f. Ved å våge å gå litt ut av årsplanen i matematikk og sette elevene inn i disse oppgavene, og deretter sette av tid hver uke til å gjøre oppgavene, vil man på sikt oppleve at man kommer dypere inn i temaene i matematikk. Vi opplevde sist vi kom til et kapittel om addisjon og subtraksjon at vi neeesten kunne ha hoppet over kapittelet, siden elevene kunne dette så godt etter å ha regnet noen få stykker hver uke. Det kan kanskje høres ut som fokus kun er på at elevene skal bli gode til å regne, men det er det absolutt ikke. Effekten av denne måten å jobbe på kommer tydelig frem i form av fantastiske resultater på kartleggingsprøver i matematikk! Man vil også oppleve at man kommer til kapitler i matteboka som nesten kan hoppes over, fordi elevene kan det så godt etter å ha jobbet med det litt hver uke.

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

Jeg tenker at det viktigste er at regneferdighetene hele tiden blir holdt ved like, slik at elevene ikke glemmer hvordan de utfører regneoperasjonene. Vi har på vår skole hatt kjempegode erfaringer med å ha slike ukentlige matteinnføringer!. Matematikk er mye mer enn ren regning, og det er nettopp derfor jeg er så fornøyd med å bruke disse innføringene. Kanskje kan oppgavene fungere like greit som en fast oppgave på skolen en gang i uka? Ved å ha den faste rutinen med å hele tiden repetere, kan vi nettopp konsentrere oss om andre ting enn å lære algoritmer i mattetimene. Det finnes imidlertid andre måter å bruke disse oppgavene på også. Derfor har vi med god erfaring repetert de fire regneartene litt hver eneste uke.

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

. . . . . . .

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

. . . . .

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

. . . . . .

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

. . . . . .

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

. . . . . .

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

. . . . . . .

Next

Kittys oppgaver

svak kryssord

. . . . . . .

Next