Telugu crime stories. పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో... 2020-01-03

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...

Telugu crime stories

నన్ను రెచ్చగొట్టి పరీక్షించాలనే, అలా ఆహాన్కారపూరిటంగా మాట్లాడారు. విరజుడు కపటి, స్వార్థ పరుడు కావచ్చు. గాలిలో ఎగరడం మానేసి నీళ్ళల్లో ఈత కొట్టడానికి తెగ ప్రయత్నం చేసింది. రాము గొడవ పడడం ఎందుకులే అనుకుని ఊరుకున్నాడు. There are some classics that can be found elsewhere, but there are also many unique entries here. అలాంటి వాళ్ళ వలలో చిక్కి, కార్యసాధన తర్వాత అవివేకం కొద్దీ తనమేలును కూడా మరచిన అనటుడనే యువకుడి కథ చెబుతాను, శ్రమ తెలియకుండా విను. వారిని కాదన్న వారి తలలు నరికించేసారూ.

Next

Free Mystery, Detective, Thriller & Crime (Fiction) eBooks Online

Telugu crime stories

నువ్వు అనంతుడి పట్ల చాలా ఉదాత్తంగా ప్రవర్తించావు. పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి చెట్టుపైనుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని, ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి నడవసాగాడు. అనంతుడిటో బాటే వెళ్లి, కోనేటి ఒడ్డునే కూర్చున్న విరజుడికి, చాలా సేపు గడిచిన తర్వాత, అనంతుడు రెట్టింపు తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ, కోనేటి నుంచి బయటకిరావడం కనిపించింది. To vote on books not in the list or books you couldn't find in the list, you can click on the tab add books to this list and then choose from your books, or simply search. If you know of a site to be added to this listing, please post here in the comments. నేను నీకు ఏమి తక్కువ చేసాను? These are original works from generally unpublished authors. కీర్తిసేన బదులు చెప్పక తల వంచుకున్నది.

Next

Police Diary

Telugu crime stories

ఇంకొంచం సేపటికి నీళ్ళు మెడ దాకా వచ్చేసాయి. A good amount of each of the limited authors listed are available for online viewing or download. ఏ జెట్టు గెలుస్తుంటే అటు వైపుకి మారిపోయి ఇటు జంతువులను, అటు పక్షులను రెండిటినీ మోసం చేసాయి. They do have email alerts for new free ebooks. విరజుడికి గురువు చెప్పే పాఠాలు ఒకంతట తలకేక్కేవి కాదు. All are available for free reading online, without registration. ఇంతలో చెట్ల చాటునుంచి, భుజాన విల్లు, బాణాలు ధరించిన నూనూగు మీసాల భిల్ల యువకుడొకడు చిరునవ్వుతో సత్యపాలుడిని సమీపించాడు.

Next

Crime: Latest Crime News and Updates, Videos, Photos, Images and Articles

Telugu crime stories

How to Vote To vote on existing books from the list, beside each book there is a link vote for this book clicking it will add that book to your votes. Also listings in , and. అయితే అతడు గురువు దగ్గర ఏమీ మాట్లాడక, తీరిక సమయాలో అనంతుడిని వేధించేవాడు. They also feature email notifications by genre, including Mystery. These are classic works in the public domain.

Next

Free Mystery, Detective, Thriller & Crime (Fiction) eBooks Online

Telugu crime stories

ఆ తర్వాత ముఖ్య మంత్రిని పిలిచారు. Most appeared to be short stories, but a few novels are included. Flag Abuse Flagging a post will send it to the Goodreads Customer Care team for review. అయితే దీనికి ప్రతిఫలంగా, మీ నుంచి నాకు కావలసింది బంగారం మాత్రం కాదు! మొత్తానికి ఒక రోజు ఒక సభికుడిని పిలిచే, రాజు గారు గుర్రాన్ని ఎగిరించమని ఆజ్ఞాపించారు. అవకాశం అవినీతినిని సృష్టుస్తుందన్న దానికి సాక్ష్యంగా, అధికారులలో లంచగొండితనం, మోసబుద్దీ ప్రబలినాయి.

Next

CHODAVARAMNET: CRIME CORNER TELUGU NOVEL and others telugu pdf ebooks huge collection gallery

Telugu crime stories

All are available for free reading online without registration. కాకుల గుంపుకు ఇది అలవాటే, అవి తుర్రున ఎగిరిపోయాయి. నేను రాజునవగానే నిన్ను నా ప్రధాన మంత్రిని చేసుకుంటాను! అందుకు గాను ఏ ప్రతిఫలమూ అవసరం లేదు, వస్తాను! పూర్వం చందన దేశాన్ని పాలించే చంద్రపాలుడు హఠాత్తుగా మరణించడంతో ఆయన ఏకైక పుత్రుడు సత్యపాలుడు రాజయ్యాడు. నాతోబాటు మా రాజ్యానికి వచ్చి, మహారాణి పదవిని అలంకరించి, నన్ను కాస్త అయిన ఋణ విముక్తుణ్ణి చేయమని కోరుతున్నాను. ఒకానొక యుగంలో పక్షులకి, మృగాలకీ ఘోరాది ఘోరమైన మహాయుద్ధం జరిగింది.

Next

TELUGU WEB WORLD: CRIME STORY

Telugu crime stories

పెరిగిన మన బలం చూసి భిల్ల జయసేనుడు స్వతంత్రించడానికి సాహసించడు సరికదా, అవసరం అనుకుంటే మనమే అతణ్ణి మట్టుబెట్టి, ఆ దేశాన్ని కూడా మన రాజ్యంలో కలుపుకోగలం! Flagging a list will send it to the Goodreads Customer Care team for review. మహారాజు గారి మనసులో ఈ విషయం అలాగే బలంగా పడిపోయింది. ఆ దేశాన్ని ప్రస్తుతం పాలిస్తున్న జయసేనుడు, స్వతంత్రం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడని వేగులు వార్తా తీసుకుని వచ్చారు. Adult content is hidden, but can be shown by clicking on the link on the upper right of the page. ఆ తర్వాత అవసరమనిపిస్తే, విరజుడితో అతడు నాకు చేసిన వాగ్దానం గురించి మాట్లాడతాను.

Next

code.clickcease.com Short Stories, Novels, Literature, Poetry, Essays, Articles, Experiences, Interviews, Columns and more...

Telugu crime stories

© Anu Bulusu and kathalu. ఇక యుద్ధం విరమించుకోవాలని నిశ్చయించి, సంధి చేసుకున్నాయి. పోనీలే అనుకుని గబ్బిలాలు మృగాల దగ్గరకు వెళ్ళాయి. ఊళ్ళో జనాలంతా ప్రశాంతంగా, కలిసి కట్టుగా ఉండేవారు. దాని అట్టడుగున సూర్యకిరణాల్లా ప్రకాశిస్తున్న నవ రత్నాల గుట్టలు కనిపించాయి. అలా కొంత కాలం గడిచి, ఇద్దరి విద్యాభ్యాసం ముగింపుకు వచ్చేనాటికి, విరజుడు తన వాగ్దానాన్ని పూర్తిగా మరిచినట్లు అందరికీ తెలిసిపోయింది. కాని ఆ పిచుక మాట వినలేదు.

Next