Trondheim kommune ledige stillinger. Jobb i Norge 2019-12-02

Ledige stillinger — HELT MED!

trondheim kommune ledige stillinger

Du kan alltid trekke tilbake samtykke ved å. Krav til søker: Behersker norsk skriftlig og muntlig Relevant praksis fra pleie- og omsorgstjenesten Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. Kommunen er vertkommune for sjukehus og vidaregåande skule, me har god barnehagedekning og skulefritidsordning. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Les mer om Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling.

Next

Trondheim eiendom, kommune

trondheim kommune ledige stillinger

Øksnes kommune er en av landets største fiskerikommuner med dertil anløp av fiskefartøyer. From your base in Trondheim, you mainly focus on the local distribution of goods. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Vi har en god pensjonsordning. Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997, men mye tyder på at det på det tidspunktet var et betydelig tettsted der allerede.

Next

Trondheim Kommune

trondheim kommune ledige stillinger

Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. En god søknad vil være et godt utgangspunkt for invitasjon til intervju. I 1070 startet byggingen av Nidarosdomen, over Olav den helliges grav. Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Trondheim kommune har flere roller, der en er rollen som samfunnsutvikler. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse.

Next

Ledige stillinger Trondheim

trondheim kommune ledige stillinger

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Gode Norsk og Engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Tonnasjen over private og offentlige kaianlegg har de senere årene ligget mellom 500. Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 sykehjem eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 natt Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd. Avdeling Fjellknausen er en somatisk langtidsavdeling med åtte beboere.

Next

Ledige stillinger

trondheim kommune ledige stillinger

Driftsoperatøren er Trondheim eiendoms ansikt utad og det er derfor viktig at du har riktige holdninger samt motivasjon for denne stillingen. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet. Før utgangen av perioden vil det bli avgjort om stillingen blir videreført som fast stilling. Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Nor Lines is a company with a long-term perspective, where you work alongside motivated colleagues in an energetic, international environment. Klikker du videre på siden, aksepterer du at det utplasseres informasjonskapsler til disse formålene.

Next

Jobb i Norge

trondheim kommune ledige stillinger

Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon og har erfaring med å organisere spesialistutdanning. Vi tilbyr Lønn etter avtale.

Next

Trondheim eiendom, kommune

trondheim kommune ledige stillinger

Odda interkommunale legevakt er ein av tre legevaktstasjonar i Hardanger og Voss legevaktdistrikt som i tillegg har legevaktstasjonar på Voss og i Kvam. Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Trondheim tidligere Nidaros og Trondhjem er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen, og fjerde største storbyområde i Norge. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder.

Next

Ledige stillinger — HELT MED!

trondheim kommune ledige stillinger

Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Trondheim eiendom har ansvaret for bygging, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av kommunens bygninger. Tilsyn, drift og vedlikehold av kaianlegg, havneinnretninger og eiendommer. Spesifiser i søknaden hvilken av de to stillingene du ønsker å søke på, eventuelt om du søker på begge.

Next

Ledige stillinger — HELT MED!

trondheim kommune ledige stillinger

Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 sykehjem eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 natt Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Hovedarbeidsoppgaver Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret.

Next

Ledige stillinger

trondheim kommune ledige stillinger

Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Reitangruppen er et privat, familieeid selskap med hovedkontor på Lade gaard i Trondheim. Kontorets kontakttelefon Mobiltelefonen fordeles mellom ansatte med lik andel hvert år utenfor den ordinære arbeidstid. Tenke modig; Vi er en organisasjon som bygger på demokratiske verdier, der det er mulig å tenke modig og hvor ingenting er så hellig at det ikke lar seg diskutere. Mens du søker, vær oppmerksom på filterpanelet vårt på venstre side av skjermen.

Next