Uia studiestart. Whittaker, UiA: Viktig å lære strategier for læring resten av livet 2019-12-04

Whittaker, UiA: Viktig å lære strategier for læring resten av livet

uia studiestart

Emneoversikta blir oppdatert for komande semester i slutten av mai for haustsemesteret og i slutten av november for vårsemesteret. Disse stillingene lyses ut nå i dag på Kompetansetorget: UiAs egen karriereportal: kompetansetorget. I dagens samfunn er man aldri utlært. Husk å søke om politiattest så fort som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass og har takket ja til plassen. UiA er en lærende organisasjon — det vil si at alle som arbeider her er også på en måte studenter. Kantina, Vrimlehallen på Campus Kristiansand, «Gata» på Campus Grimstad, kaffebaren, mange studenthybler bildet er fra studentbyen på Campus Kristiansand rett ved campus, gode treningsmuligheter både inne og ute bildet er fra Jegersberg. Er du ny student, må du i tillegg.

Next

Studieåret

uia studiestart

Allerede til neste år vil du få en ny posisjon i dette fellesskapet og vil kunne hjelpe 2020-studentkullet med å finne seg til rette i det sosiale miljøet og også gi dem faglige råd. Whittaker, UiA: Viktig å lære strategier for læring resten av livet Studiestart. Første tale ved studiestart for UiA-rektor Sunniva Whittaker. Dette er en klisjé som brukes i mange ulike sammenhenger, men i dag er en av de dagene i livet hvor uttrykket virkelig har mening. Bluebox og Østsia har vi ikke med bilder av, men er studentstedene på campusene.

Next

30 min om Universitetet i Agder for elever i videregående skoler

uia studiestart

Denne første uken blir litt spesiell — nå skal du møte fadderen din og få et første møte med faglærerne dine. Du logger deg inn på med ditt brukernavn og passord. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss. Får du opptak til et studium som har krav om politiattest, vil du få beskjed om dette i opptaksbrevet. Grunnen til at man krever politiattest er for å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre svake grupper ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven. Rektor UiA Vår oppgave som ansatte på UiA er å hjelpe deg i denne prosessen med å bli en selvstendig lærende - noe som blant annet innebærer at du skal lære deg å stille kritiske spørsmål og kunne skille mellom forskningsbasert kunnskap og fake news. Du loggar på Canvas med Feidepålogging same pålogging som til dømes Studentweb og brukarkontoen din , der brukarnamn er studentnummeret ditt.

Next

Studieåret

uia studiestart

Multimedia and Educational Technology Industriell økonomi og teknologiledelse siv. For å få tilgang til Canvas må du ha godkjent utdanningsplanen din i Studentweb. Nytt og moderne på begge campuser. Da er nettsiden for deg. Gir detaljert informasjon om studiene, og egner seg godt for å sammenlikne «like» studier på ulike studiesteder.

Next

Studieåret

uia studiestart

Som student skal du bli selvstendig og du har stor frihet til å bestemme hvordan du vil disponere tiden din. Her vil du møte mange med felles interesser og knytte vennskapsbånd som kanskje vil vare resten av livet. Klarer vi i fellesskap å skape en slik læringskultur har vi alle en spennende tid foran oss. Alle studenter skal ha studentkort. I dagens samfunn er man aldri utlært. Emnesidene gir detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning og eksamen i kvart emne. Gamle studenter kan semesterregistrere seg fra 10.

Next

Sjekkliste til studiestart

uia studiestart

Men ikke bare velger du hva du skal lære, men også hvordan du skal lære. Campus er over 50 studentforeninger, men det er også hverdagen som student. Det du bør ha som mål med studiene er derfor ikke bare å tilegne deg en solid kompetanse innenfor det fagområdet du har valgt, men også gode læringsstrategier som du kan dra nytte av gjennom hele livet. Foto: UiA Det å være student i dag er veldig annerledes fra den gang jeg var student — det skyldes først og fremst at hele samfunnet har forandret seg — fremveksten av sosiale medier har på godt og på vondt endret måten vi forholder oss til hverandre på, og de store nye samfunnsutfordringene kan virke overveldende og skremmende for dere som har et langt liv foran dere. Nye studenter kan semesterregistrere seg rett før studiestart.

Next

Whittaker, UiA: Viktig å lære strategier for læring resten av livet

uia studiestart

De som forsker og underviser må hele tiden tilegne seg nye innsikter for å kunne være med å utvikle ny kunnskap som samfunnet trenger — etter hvert som du kommer videre i studiene dine skal du også være med å utvikle ny kunnskap f. Både UiA og studentsamskipnaden har gjort en stor innsats for å gi dere en ordentlig velkomst. I kortet legges funksjoner som gjør at du kan låne bøker på biblioteket og bruke det som nøkkelkort til bygg og spesielle rom, i tillegg til utskrift. Vi som arbeider her på UiA håper virkelig at du deler denne visjonen og vil se deg selv som en aktiv deltaker i et kunnskapsfellesskap. Nå er du student, altså en som lærer. Politiattesten skal du levere i postkassa på D1 i Kristiansand og C1 i Grimstad. Mye å gjøre — men også stor frihet! Studentkortet er et legitimasjonskort i bankkortformat.

Next

Canvas

uia studiestart

Det du bør ha som mål med studiene er derfor ikke bare å tilegne deg en solid kompetanse innenfor det fagområdet du har valgt, men også gode læringsstrategier som du kan dra nytte av gjennom hele livet. Du logger inn med brukernavn og passord som du bruker til Studentweb og Fronter. Om du ikke har smarttelefon, kan du få tilsendt semesterkort til din semesteradresse. Alle har sikkert hørt uttrykket: I dag er første dagen i resten av ditt liv. Du finner informasjon om hvilke studier som krever politiattest på informasjonsidene til det enkelte studiet.

Next

Whittaker, UiA: Viktig å lære strategier for læring resten av livet

uia studiestart

I mylderet av studietilbud som finnes, har du foretatt et valg ut fra egne interesser. Bildet nederst til venstre er fra Grimstad, bildet nede i midten fra Kristiansand. Denne overgangen kan være krevende. I tillegg vil dere selvfølgelig ha rikelig med muligheter til å påvirke studentmiljøet gjennom å melde dere som tillitsvalgte, bli med i linjeforeninger, stille til valg til ulike verv i studentorganisasjonen. «Like studier» kan ha ulikt innhold på ulike studiesteder. Derfor ønsker jeg å ha studentmentorer, en fra hver av våre to kampuser, som jeg kan rådføre meg med for å sikre at jeg får den innsikten jeg trenger.

Next

Studieåret

uia studiestart

Kommende års emnebeskrivelser kommer på nett i starten av april. Ifølge ordboken betyr elev en som mottar undervisning. Noen av våre utdanninger har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning. Jeg ønsker hver og en av dere en lærerik og trivelig studietid! Benytt denne første uken til å bli kjent med dine medstudenter. Nøyaktig start- og sluttidspunkt på studia Dei nøyaktige start- og sluttdatoane for kvart semester kan variere mellom dei ulike studieprogramma og emna.

Next