Vklass västerås stad. Så här tycker elever och vårdnadshavare 2019-12-01

Så här tycker elever och vårdnadshavare

vklass västerås stad

När du svarar nej Ditt barn har inte plats: Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande stängs din ansökan. Beviljande av plats När du har anmält att ditt barn behöver en plats i förskola, gäller även allmän förskola, eller pedagogisk omsorg bedömer Västerås stad om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor. Det gör du i e-tjänsten och även när du väntar på att bli erbjuden plats. Vårdnadshavaren ansvarar för att lägga in barnets grundschema i Vklass, göra tillfälliga ändringar och i övrigt se till att hålla schemat uppdaterat och aktuellt. Läs mer om vad några vårdnadshavare tycker om vår verksamhet. Om du har sökt till fristående eller enskild verksamhet får du ett erbjudande från enheten när det finns en plats ledig.

Next

Skolans och förskolans e

vklass västerås stad

Skolenkäten Vi skickar regelbundet ut enkäter för att ta reda på vad elever och vårdnadshavare tycker om skolan i Västerås. Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén. Uppsägning krävs även vid övergång från vanlig förskoleverksamhet till allmän förskola. Ansökan ska ha kommit in minst fyra månader innan behov finns. Att skolan ligger i närheten och att det finns en cykelväg från vårt hem till skolan är den andra anledningen, för då kan de enkelt ta sig dit och hem själva, säger Eva Sollén Mattsson.

Next

Skolans och förskolans e

vklass västerås stad

En händelse som hon särskilt minns var när hennes son, som då gick i årskurs 6, blev av med sin cykel. Bara han vet vad som gäller i förväg, till exempel att imorgon har vi badminton i Klöverhallen och dit ska vi åka buss, så är det inga problem. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren. Detta för att din avgift ska bli rätt. Det gäller både kommunala och fristående förskolor.

Next

Ansök, ändra, säg upp plats

vklass västerås stad

I vissa fall behöver du också intyg från försäkringskassa. Ditt barn har en plats: Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola stängs din ansökan. Ändrar du tid så barnets snittid överstiger 15 timmar behöver du anmäla detta direkt till din barn- och elevadministratör, se länk nedan. Du kan också ladda ner deras app om du har en smart telefon. Säg upp plats När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Fredag den 14 december klockan 11 tillkännages vinnarna av Pedagogiska priset 2018 i stadshuset.

Next

Viksängsskolan Västerås

vklass västerås stad

Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från studieanordnare och A-kassa. Vi är glada och tacksamma över att så många elever önskat att få börja på en av våra tre idrottsprofiler i höst 2020. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet. Kommunala utförare är skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader. .

Next

Ansök, ändra, säg upp plats

vklass västerås stad

Om du har frågor om hur du ansöker eller säger upp barnets plats vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan. Om du inte svarar Om du inte svarar görs bedömningen att du avstår från erbjudandet och ansökan stängs. Möjlighet att ha plats i annan kommun Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Information som vänder sig direkt till våra nuvarande vårdnadshavare läggs ut i Vklass. Meddela oss gärna dina synpunkter gällande vår webbplats. I Vklass kan du som är vårdnadshavare kommunicera med lärare och annan personal på skolan.

Next

Så här tycker elever och vårdnadshavare

vklass västerås stad

Intyg är tidsbegränsade och du ska lämna nytt intyg till Västerås stads kontaktcenter före varje ny period eller kurs. Sidan finns översatt till arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska. Det finns två anledningar till valet av barnens högstadieskola. Det måste du svara på. Den här hemsidan uppdateras sparsamt i väntan på den nya hemsidan. Aktuellt Skolornas och förskolornas hemsidor i staden håller på att göras om och när Tibbeskolans nya hemsida är klar, så kommer den här sidan att släckas ner.

Next

Skolans och förskolans e

vklass västerås stad

Resultatet använder vi för att utveckla vår verksamhet. Vi tror på att blanda människor från olika bakgrund. Breven är skickade och kommer att landa i brevlådorna på onsdag. Skultunas pedagogiska verksamheters gemensamma vision är Alltid bästa möjliga möte - kunskap, närhet, gemenskap. Då får man ett mail med både användarnamnet och det nya lösenordet. Vilken information som syns beror på vad skolan valt att lägga in i Vklass. Om vi skulle vara mindre nöjda med något så vet vi att vi alltid kan höra av oss.

Next